Novice LAS Goričko

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Nova spletna stran lokalna-ponudba.si

V okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja, kjer poleg LAS Goričko 2020 sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline, je bila vzpostavljena nova spletna stran z interaktivno mapo – www.lokalna-ponudba.si.


Na spletni strani je iz vsakega območja ...

Vabilo k sodelovanju pri LAS Goričko v novem programskem obdobju 2021-2027


PRISTOPNA IZJAVA
za članstvo v LAS Goričko za programsko obdobje 2021-2027


V skladu z določili Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, objavljeni v Ur. l. RS 161/22, dne 23. 12. 2022, je Lokalna akcijska skupina LAS Goričko pričenja s postopki konstituiranja LAS in v nadaljevanju k izdelavi Strategije lokalnega razvoja LAS Goričko do leta 2027.

S tem pozivamo oziroma vabimo zainteresirano javnost z območja občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina, k sodelovanju ter morebitni včlanitvi v že obstoječe javno-zasebno partnerstvo LAS Goričko.

Že tretje programsko obdobje zapored bo vzpostavljeno partnerstvo delovalo po načelu »od spodaj navzgor«, ki je značilno za skupni pristop LEADER / CLLD oz. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Gre za povezovanje ukrepov in sredstev iz več EU strukturnih skladov, s čimer se posledično množijo učinki izvajanja, z dodeljenimi nepovratnimi sredstvi pa upravljajo lokalne akcijske skupine (LAS) – v našem primeru LAS Goričko.

K sodelovanju vabimo vse dosedanje aktivne člane LAS Goričko in nove člane, ki jih delovanje lokalne akcijske skupine zanima. V LAS se lahko vključijo predstavniki javnih in zasebnih subjektov s stalnim prebivališčem, sedežem in izpostavo na območju občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Člani LAS so lahko predstavniki občin, javnih zavodov in drugih javnih institucij, podjetij, kmetov ter drugih ekonomskih institucij. Pridružijo se lahko zainteresirani posamezniki, kmečke žene, mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe.

V lokalno partnerstvo se lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo v LAS je odprto, prostovoljno.

Pravice članov LAS so:
 • voliti in biti voljeni v organe LAS,
 • razpravljati in glasovati na sejah Skupščine,
 • aktivno sodelovati pri delu LAS in predlagati zadeve v obravnavo organom LAS,
 • prejeti odgovor na podano pobudo ali vprašanje v zvezi z delom in poslovanjem LAS,
 • sodelovati pri pripravi, spreminjanju in izvajanju Strategije lokalnega razvoja,
 • uresničevati svoje interese povezane s cilji LAS in
 • biti seznanjeni z informacijami o delu in poslovanjem LAS,
 • biti seznanjeni z vsemi drugimi informacijami povezani z LAS.

Obveznosti članov LAS so:
 • spoštovati pogodbo, druge splošne akte LAS in sklepe organov LAS,
 • sodelovati na sejah organov LAS,
 • skladno s svojimi zmožnostmi zagotavljati materialne pogoje za delovanje LAS in skrbeti za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja,
 • redno poravnati članarino v višini, kot jo določi Skupščina,
 • obvestiti LAS o spremembi svojih kontaktnih podatkov in morebitnem nasprotju interesov,
 • posredovanje informacij, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,
 • vzdržati se dejanj, ki bi lahko škodovala interesom LAS njenim ciljem ali njenim članom in
 • varovati ugled LAS.

Vse zainteresirane za sodelovanje v partnerstvu LAS Goričko prosimo, da izrazijo svoj interes tako, da nam pošljejo Pristopno izjavo za članstvo v LAS Goričko za programsko obdobje 2021-2027.

Izpolnjeno in podpisano izjavo lahko posredujete na naslov: LAS Goričko, Martjanci 36, 9221 Martjanci ali skenirano na elektronski naslov info@las-goricko.si.

K partnerstvu LAS je mogoče pristopiti tudi naknadno, saj je članstvo v LAS odprto za nove deležnike skozi celotno programsko obdobje.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 02 538 16 64 ali po elektronskem naslovu info@las-goricko.si.
KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke