Novice LAS Goričko 2020

<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 23 > >>
 

Tedni vseživljenskega učenja (TVU) 2023

V času od 15. maja do 18. junija 2023 potekajo po Sloveniji Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2023.

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjajo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema, kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. Vsi, ki projekt soustvarjajo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevajo k udejanjanju slogana Slovenija učeča se dežela.

LRF za Pomurje je tudi letos prevzela vlogo območnega koordinatorja Tednov vseživljenjskega učenja (TVU). Skupaj z podizvajalci TVU vas vabijo, da izkoristite brezplačne priložnosti in obiščite prireditev TVU v najbližjem kraju. Seznam vseh prireditev TVU, tudi prireditev v Pomurski regiji, najdete v spletnem koledarju TVU.
 

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in razpisni dokumentaciji najdete TUKAJ.

 

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele naslednje operacije:
 • SKRITO GORIČKO: po neodkritih poteh Goričkega
Nosilec operacije: Občina Gornji Petrovci
Odobrena vrednost sofinanciranja: 163.220,07 EUR

Operacija na enem mestu združuje različne resurse, ki jih povezujejo v inovativni produkt za nove ciljne skupine, ki spadajo v tako imenovani vzdržni turistični segment in prinašajo novo kakovost na območje LAS. To niso masovni turisti ampak majhne skupine, ki cenijo dejstvo, da je manj lahko več. Pri tem se osredotočajo na bazično goričko kuhinjo, ki je od nekdaj cenila odnos do narave in sezonskost ter vzdržnost.

Prispevek operacije k ciljem in ukrepom SLR:
Tematsko področje: Razvoj osnovnih storitev.
Cilj: Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti.
Ukrep: Razvoj turizma s vključevanjem naravne in kulturne dediščine.
 • Energetski izzivi na Goričkem
Nosilec operacije: Občina Cankova
Odobrena vrednost sofinanciranja: 52.510,12 EUR

Operacija izvaja ukrepe, za katere so se občine zavezale pri svojih strateških dokumentih glede zmanjšanja emisij CO2 v javni razsvetljavi. V primeru operacije gre za evidentiranje podatkov o porabi, potencialu finančnih učinkov, analizi trenutnega stanja na vseh območjih LAS Goričko 2020 in pripravo gradiv z indikativnimi ocenami realizacije vzpostavitve aplikacije za javno razsvetljavo na njihovem območju ter z razvojem nove storitve doprinesti k vrnitvi ogrevalnih sistemov svojim zmožnostim.

Prispevek operacije k ciljem in ukrepom SLR:
Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave.
Cilj: Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj okolja.
Ukrep: Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter v dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja
 • Okoljski kažipot po Goričkem
Nosilec operacije: Bluecam studio, Boštjan Flgar s.p.
Odobrena vrednost sofinanciranja: 40.559,01 EUR

Operacija zagotavlja poenotenje okoljske infrastrukure na celotnem območju LAS Goričko 2020, skladno z Naturo 2000. Poenotenje okolske infrastrukture bo pozitivno vplivalo na sklop biodiverzitete - poleg ozaveščanja in informiranja o bogati biodiverziteti različnim deležnikom. Aktivnosti operacije so naravnane v smeri izboljšanja odnosa ljudi do zavarovanih območij.

Prispevek operacije k ciljem in ukrepom SLR:
Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave.
Cilj: Ohraniti stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja.
Ukrep: Biotska raznovrstnosti in varovanje okolja z zagotavljanjem kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja/ osveščanja.
 • Začuti UTRIP območja LAS Goričko
Nosilec operacije: Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
Odobrena vrednost sofinanciranja: 254.549,12 EUR

S pomočjo operacije se bo obnovila in uredila športno-rekreativna in družbena infrastruktura, saj so skupne površine za rekreacijo in druženje pomembne predvsem za dvig kvalitete življenja na podeželju ter kvalitetnejšega preživljanja prostega časa. Z izvedbo operacije se bodo zagotovili boljši pogoji za izvajanje športno-rekreacijskih in družbenih dejavnosti, pri tem pa se bodo vzpostavili pozitivni učinki na gospodarski in ekonomski razvoj kraja sodelujočih partnerjev, ki bodo prispevali k dvigu družbenega standarda in ki bodo izboljšali kvaliteto življenja prebivalcev območja LAS Goričko 2020.

Prispevek operacije k ciljem in ukrepom SLR:
Tematsko področje: Razvoj osnovnih storitev.
Cilj: Zagotovitev infrastrukturnih pogojev za izboljšanje pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno- rekreacijsko udejstvovanje
Ukrep: Razvoj dejavnosti za prosti čas, kulturo, šport in rekreacijo ter z njimi povezano infrastrukturo.
 

Nova spletna stran lokalna-ponudba.si

V okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja, kjer poleg LAS Goričko 2020 sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline, je bila vzpostavljena nova spletna stran z interaktivno mapo – www.lokalna-ponudba.si.


Na spletni strani je iz vsakega območja LAS vključenih osem različnih lokalnih ponudnikov, ki svojo ponudbo predstavljajo preko kratkih promocijskih filmčkov.

 • Posestvo mala Rosa


 • Kmetija Zavec


 • Čebelarstvo Zorjan


 • Kmetija Camplin


 • Hiša vina Gjerkeš


 • Sušilnica sadja Angela Vratuša


 • Izletniška ekološka kmetija Flisar-Gjergjek


 • Predelava sadja Štefan Gjergjek


 

Podaljšanje Javnega poziva LAS Goričko 2020 po EKSRP!

Zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ter z tem povezanem omejenem delovanju različnih organov, oteženi komunikaciji, upočasnjenimi delovni procesi ter okrnjenim ali celo onemogočenim delovanjem številnih podjetij, smo se odločili podaljšati rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Goričko 2020« v letu 2020 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Na svoji 27. korespondenčni seji je Upravni odbor LAS Goričko 2020 odločil, da se rok za vložitev predloga operacij za sofinanciranje podaljša do 15.01.2021.

Več o javnem pozivu najdete TUKAJ!
<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 23 > >>
KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke