Novice LAS Goričko 2020

<< < 1 ... 5 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 20 ... 23 > >>
 

Varstvo osebnih podatkov v LAS!

25. maja 2018 se je začela uporabljati nova evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (uredba GDPR), kar je tudi datum, ko so nova pravila začela veljati tudi za lokalne akcijske skupine, ki pri svojem delu neizogibno obdelujejo tudi osebe podatke. Društva za razvoj slovenskega podeželja in CNVOS sta pripravila 2-urni spletni seminar z naslovom varstvo osebnih podatkov v LAS, ki je prilagojen potrebam LAS oz. predstavitvi rešitev za najpogostejše situacije LAS. Spletni seminar je vključeval pregled osnovnih pojmov po novi uredbi, hiter pregled pogojev za obdelavo osebnih podatkov in delo na konkretnih primerih. V primeru, da pri svojem delu potrebujete pomoč glede nove evropske uredbe o varstvu osebnih podatkov (liste prisotnosti, fotografiranje, evidenca udeležencev na dogodku ipd.) nas pokličite na telefonsko številko 02 53 81 664 ali nam pišite na elektronski naslov: alja@las-goricko.si.

 

 

Udeležili smo se delavnice z naslovom Vrednotenje LEADER/CLLD na lokalni ravni v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja!

V torek, 29. maja 2018 smo se udeležili delavnice z naslovom Vrednotenje LEADER/CLLD na lokalni ravni v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, katero je organizirala Evropska služba za pomoč uporabnikom pri vrednotenju razvoja podeželja (Evaluation Helpdesk) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Delavnica je letni dogodek, ki se izvaja v vseh državah članicah EU z namenom zagotavljanja platforme za krepitev usposobljenosti deležnikov na področju vrednotenja programov razvoja podeželja. Namen dogodka je bil izmenjavanje informacij med deležniki, ki so vključeni v vrednotenje in razprava o aktualnih izzivih vrednotenja in krepitve uspsobljenosti udeležencev na lokalni ravni. Vsebine dogodka so bile zasnovane na Smernicah za vrednotenje LEADER/CLLD, ki jih je pripravil Evaluation Helpdesk.
 

Udeležili smo se posveta Slovenskih lokalnih akcijskih skupin!

V petek, 25. maja 2018 smo se udeležili posveta Slovenskih lokalnih akcijskih skupin v Lenartu. Posveti Slovenskih lokalnih akcijskih skupin so strokovni dogodki, ki jih nekajkrat letno organizira DRSP v sodelovanju s partnerji. Soorganizatorji tokratnega posveta so bili Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric, RAK Razvojna agencija Kozjansko in Oddelek za geografijo (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani). Predstavili so nam Transnacionalno izobraževanje o izvajanju programa LEADER (projekt TELI2), ki je namenjeno transnacionalnemu prenosu znanja in dobrih praks pri izvajanju programa LEADER, udeležili smo se otvoritve Kmetijsko-obrtniškega sejma, govorili o izboljšanju stopnje samooskrbe na območju LAS Ovtar Slovenskih goric in o metodologiji vrednotenja učinkov pobude LEADER 2007-2013 na primeru LAS med Snežnikom in Nanosom.
 

Obravnava problematike programa »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)« v Državnem svetu

Državni svet Republike Slovenije in Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) sta 23. aprila 2018, na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja in državnega svetnika Dušana Strnada organizirala posvet z naslovom Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri.

Program CLLD, ki se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 (PRP) in evropske kohezijske politike, predstavlja orodje pri spodbujanju celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Lokalnemu prebivalstvu omogoča, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev oz. lokalnih akcijskih skupin aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev. V sedanjem programskem obdobju je za izvedbo programa CLLD namenjenih 96.5 mio evrov nepovratnih sredstev iz treh evropskih strukturnih skladov: iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 53.365.613,75 evrov, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) 37.5 mio evrov in iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 6.666.667,00 evrov. Na celotnem območju Slovenije je 37 lokalnih akcijskih skupin.

Glede na zaznane težave pri izvajanju programa CLLD je bil organiziran posvet z namenom, da pristojne institucije podajo poročilo o dejanskem stanju in predvidenih ukrepih, s katerimi se bo olajšalo izvajanje in pospešilo črpanje evropskih sredstev v sedanjem programskem obdobju. Posvet je bil namenjen tudi temu, da prispeva k pripravi enotnih stališč Slovenije o umestitvi programa CLLD v prihodnjo evropsko kmetijsko in kohezijsko politiko.

Državni svet je na podlagi razprave na posvetu s sklepom na 7. seji 16. 5. 2018 pozval Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da proučijo in podajo pojasnila oziroma predloge rešitev na naslednje zaključke (povzetek):
  • Skrajšati je treba roke za pregled operacij in potrditev projektov na največ 3 mesece na podukrepu 19.2. »Podpora za izvajanje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. V zvezi z zavrnitvijo vlog oz. večkratnimi pozivi za dopolnjevanje vlog zaradi napak velja opozoriti, da so napake različne in da manjše oz. birokratske napake (npr. napačno poročanje) ne bi smele vplivati na potrjevanje projekta.
  • Vse lokalne akcijske skupine v Sloveniji se soočajo s problemom financiranja lastnega delovanja in ponekod se že razmišlja o njihovi ukinitvi, ker nimajo sredstev, da bi premostile čas do izplačila zahtevkov. Pregled in izplačila zahtevkov za delovanje Lokalnih akcijskih skupin je treba obravnavati prednostno in omogočiti normalno delovanje lokalnih akcijskih skupin tako z uvedbo delnega plačila zahtevka takoj po njegovi oddaji kot z obravnavo zahtevkov po datumu prispetja.
  • Vse aktivnosti državne ravni za odpravo težav - spremembe Uredbe CLLD, spletni seminarji, e-novice - so dobrodošle in gredo v pravo smer, vendar so navodila preveč razpršena in nepregledna, poleg tega so pojasnila velikokrat prepozna. Ob razumevanju, da je treba navodila stalno dopolnjevati, morajo biti ta jasna in pravočasno posredovana. Vodilne partnerje LAS je treba seznaniti z internimi navodili, ki so podlaga za pregledovanje in potrjevanje operacij in zahtevkov podukrepov 19.2 in 19.3., ter pripraviti navodila, ki bodo nedvoumno zagotavljala pravilno pripravo vlog in zahtevkov.
  • V okviru razprave o večletnem finančnem okviru po 2020 mora Slovenija zavzeti bolj aktivno vlogo sooblikovalca in ne le sledilca predlogom EU, kar je bila njena dosedanja praksa. Pri sooblikovanju predlogov prihodnje EU mora odločneje zagovarjati stališča, ki ustrezajo njenim interesom in razvojnim potrebam (npr. razvoj ustrezne infrastrukture, ki je pogoj za razvoj novih delovnih mest in produktov).
  • Z vidika uresničevanja cilja programa CLLD, to je zagotavljanje in spodbujanje socialnega vključevanja ter zmanjševanja tveganja za določene skupine prebivalstva, je treba v izvajanje programa CLLD po 2020, poleg kmetijskega, regionalnega sklada in ribiškega sklada (EKSRP, ESRR in ESPR), enakovredno vključiti tudi Evropski socialni sklad (ESS).
  • Alokacija evropskih sredstev iz PRP za namen izvajanja programa CLLD naj se v prihodnjem programskem obdobju poveča s 5 % na 15 %. V enaki nominalni višini naj prispevajo sredstva za izvajanje programa CLLD tudi ESPR, ESRR in ESS.

Sklep 7. Seje Državnega sveta RS   

 

Dan odprtih vrat Bistre hiše Martjanci!

V ponedeljek 14. maja 2018 je v Bistri hiši Martjanci v okviru kampanje "EU projekt, moj projekt", ki promovira EU projekte in EU sklade potekal Dan odprtih vrat Bistre hiše Martjanci.

Na dnevu odprtih vrat je sodelovala tudi lokalna akcijska skupina LAS Goričko 2020. Predstavljene so bile možnosti pridobivanja EU sredstev za razvoj podeželja v Prekmurju in Prekmurski turistični vrtiljak - projekt sodelovanja med lokalno akcijsko skupino LAS Goričko 2020 in lokalno akcijsko skupino LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

<< < 1 ... 5 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 20 ... 23 > >>
KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke