Novice LAS Goričko 2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
 

LAS Goričko 2020 na delavnici o nadaljnem izvajanju ukrepa LEADER/CLLD

Dne 25. 1. 2018 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za vse LAS organiziralo delavnico na temo nadaljnjega izvajanja ukrepa LEADER / CLLD. Udeležili smo se ga tudi predstavniki vodilnega partnerja LAS Goričko 2020. Na delavnici je bila predstavljena 3. spremembe Uredbe CLLD s strani predstavnikov MKGP-ja in MGRT-ja. Seznanili smo se tudi s 3. javnim razpisom za podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. V sklopu delavnice je bilo predstavljeno tudi kako se pripravi zahtevek za izplačilo v informacijskem sistemu e-MA v okviru ESRR in do sedanje pomanjkljivosti zahtevkov za izplačilo. Večji del delavnice je bil namenjen obravnavi pomanjkljivosti pri oddaji vlog in pripravi zahtevkov za izplačilo sredstev ter predstavitev primerov goljufij.

ARSKTRP vloge preverja po sledečem postopku:
 • POPOLNOST (pregled prilog k vlogi)
 • VSEBINSKO USTREZNOST (pregled pogojev)
 • UPRAVIČENOST STROŠKOV (preverjanje razumnosti predloženih stroškov)
NAJPOGOSTEJŠE POMANJKLJIVOSTI PRI PREGLEDU POPOLNOSTI
 • priložitev treh ponudb
 • manjkajoča kulturnovarstvena in naravovarstvena soglasja
 • pri naložbah z gradnjo pomanjkljiva projektna dokumentacija
NAJPOGOSTEJŠE NEPRAVILNOSTI PRI PREGLEDU USTREZNOSTI
 • utemeljitev izbora najugodnejše ponudbe
 • ponudbe so pridobljene po oddaji vloge na javni poziv LAS
 • kulturnovarstvena in naravovarstvena soglasja so pridobljena po oddaji vloge na javni poziv LAS
 • uskladitev upravičenih stroškov iz prijavnega obrazca s priloženimi ponudbami
Nasvete za boljšo pripravo vlog najdete v tej PREDSTAVITVI!

Ostale predstavitve z delavnice lahko najdete na sledeči povezavi: https://www.program-podezelja.si/sl/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader
 

Oddana prva sprememba SLR LAS Goričko 2020!

Prva sprememba SLR LAS Goričko 2020 je bila oddana konec decembra 2017. Sprememba se je pripravljala zaradi spremenjenih okoliščin na območju LAS in sicer predvsem zaradi povečanja finančnega okvirja.

Na osnovi spremembe Uredbe CLLD je celotno območje LAS upravičeno do dodatnih 15% finančnih sredstev na celotni finančni okvir EKSRP, to je do dodatnih 247.538,25 EUR in do dodatnih 20% finančnih sredstev na celotni finančni okvir ESRR, to je do dodatnih 189.880,00 EUR. Ta sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje operacij na problemskem območju, to je celotnem območju LAS. Črpanje sredstev se planira v letu 2021.

V sklopu prve spremembe SLR LAS Goričko 2020 smo dodatno popravili ali dopolnili tudi nekatera druga poglavja:
 • ciljne vrednosti kazalnikov na dan 31.12.2023 za EKSRP in ESRR
 • mejnike/ kazalnike na dan 31.12.2018 ter ciljne vrednost kazalnikov na dan 31. 12. 2023 za EKSRP in ESRR ter
 • merila za izbor operacij in opis postopka izbora operacij.
 

LAS Goričko 2020 prejela drugo odločbo po EKSRP!

LAS Goričko 2020 je konec meseca decembra prejela drugo odločbo o pravici do sredstev izdano s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja po EKSRP.

Odločba je bila izdana za operacijo "Podeželski Turistično Informacijski Center". Nosilec operacije je RIS Račičan.

LAS Goričko 2020 sedaj še pričakuje 9 odločb izdanih s strani Agencije RS za kmetijske trge in razovj podeželja za EKSRP ter 10 obvestil izdanih s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za ESRR.

Lokalne akcijske skupine so po zbranih podatkih (33 LAS) v dosedanjem obdobju izvajanja programa CLLD vložile v potrditev okoli 400 operaciji (243 na AKTRP in 144 na MGRT). S strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdano 59 odločb o potrditvi operaciji, s strani  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je poslano 45 obvestil o potrditvi operaciji, vendar ni podpisan še nobena pogodba. Povprečen čas obdelave posamezne vloge je več kot (6) šest mesecev z najmanj 2-3 zahtevami za dopolnitev vloge.

LAS-i so do pristojnih inštitucij izpostavili sledeče problematične teme:

 • Dolgotrajni postopki obdelave vlog in veliko število dopolnitev.
 • Nejasna in nepopolna navodila za pripravo vlog.
 • Nedoseganje mejnikov in potrebe po spreminjanju Strategiji lokalnega razvoja.
 • Problematika upravičenih območji za ESRR – dodatna urbana območja.
 • Izvajanje programa CLLD v naslednjem programskem obdobju.
V začetku leta 2018 se za izboljšanje stanja predvidevajo sledeči ukrepi:
 • Koordinacijski odbor CLLD (KO CLLD) pripravi predlog o potrebnih spremembah SLR, ki ne bo predmet rednega postopka potrjevanja spremembe SLR (doseganje mejnikov na katere LAS nima vplivov, druge manjše spremembe,..).
 • KO CLLD pripravi predlog o določitvi maksimalnega roka za pregled in potrditev operaciji . Predlagan maksimalni rok s strani LAS je (4) štiri mesece.
 • KO CLLD v januarja organizira delavnico na temo priprave vlog in postopkov potrjevanja operaciji.
 • MGRT bo v januarju pospešil pregled vlog, aplikacija e-MA je vzpostavljena (vzpostavlja se tudi za Podukrep 19.2), za pregledane vloge bodo pogodbe pripravljene v januarju.
 • V januarju se organizira sestanek med predstavniki DRSP, MGRT in SVRK glede izvajanja programa CLLD v naslednjem programskem obdobju.
 

V imenu LAS Goričko 2020 Vam želimo lepe božične praznike in srečno novo leto!


 

LAS Goričko 2020 v Goriških brdih!

LAS Goričko 2020 je skupaj z LAS Pri dobrih ljudeh 2020 organizirala strokovno ekskurzijo v Goriška Brda, kjer smo si z tamkajšnjim LAS izmenjali izkušnje iz prejšnjega obdobja, iskali možnosti za povezovanje v zdajšnji finančni perspektivi ter si ogledali lokalne znamenitosti ter primere dobrih praks.

Strokovne ekskurzije se je skupaj udeležilo 24 članov od tega 13 članov LAS Goričko 2020. Ekskurzije sta se udeležila tudi predsednik LAS Goričko 2020 g. Ludvik Novak in predsednik LAS Pri dobrih ljudeh 2020 g. Anton Törnar.

Najprej smo obiskali Park Lijak v kraju Šempas, kjer so nas pozdravili direktor RRA Severne Primorske, g. Črtomir Špacapan, vodja Turistične zveze TIC Nova Gorica ga. Dejana Baša ter g. Andrej Markočič, predsednik LAS V objemu sonca in ga. Fabijana Medvešček, strokovna vodja LAS. Spoznali smo delovanje tamkajšnjega LAS-a, izvedene projekte v preteklem programskem obdobju ter njihovo Strategijo lokalnega razvoja. Srečanje nam je ponudilo tudi priložnost za izmenjavo izkušenj ter razvijanje idej za možnosti sodelovanja med LAS-i.

Ob prihodu v Brda so se nato pogumnejši lahko povzpeli na razgledni stolp v Gonjačah, ki nudi pogled na hribe, obrasle s trtami, v ozadju na zasnežene vrhove Alp ter na severni del Jadranskega morja, skupaj pa smo si nato ogledali še srednjeveško vasico Šmartno, Hišo kulture ter Briško hišo, v kateri so nam prikazali bivalno kulturo Brd ter tradicionalno vinsko klet, preko filmskega prikaza pa smo spoznali Brda ter življenja v Brdih v preteklosti. Vasica Šmartno je bila tudi vključena v projekt »Brda in vino«, katere namen je bila izvedba prireditve, namenjene ustvarjanju novih priložnosti za povečano prodajo pridelkov na »domačem dvorišču« in oživitev arhitekturnega bisera. Prireditev je sedaj postala že tradicionalna in je prerasla v največji eno-gastronomski dogodek v Brdih.

Zanimivo je bilo spoznati tudi družino Skubin, ki se ukvarja s čebelarstvom in apiterapijo – terapijo s pomočjo čebeljih pikov in pridelkov. V objemu oljk in vinogradov stoji čebelnjak, ki nudi čudovit razgled na briško naravo in Furlanijo. Zrak in vdihovanje aerosola ugodno vpliva na psihofizično počutje, zvoki šumenja čebel pa delujejo pomirjevalno. Tam so nam predstavili pozitivne učinke zdravljenja s čebeljimi piki, poskusili pa smo tudi dobrote, pripravljene iz medu.

Naslednje postajališče je bilo grad Dobrovo, kjer smo se okrepčali z lokalnimi dobrotami, kot npr. pršut, mineštra in kaki.

Nato je sledil voden ogled edine renesančne vile v Sloveniji, Vile Vipolže. Njeni park še danes krasijo najstarejše na Slovenskem rastoče ciprese. Tukaj smo se srečali z županom Goriških Brd, g. Francem Mužičem ter z ga. Tino Novak Samec, ki je direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. Predstavili so nam delovanje ZTKMŠ in uspešne projekte iz preteklih let, kot npr. ´Eko mobilni turizem z električnimi skuterji´, v okviru katerega so oblikovali nov produkt za nadgradnjo ponudbe kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi ter Zgodovinsko in turistično informativne table v Šmartnem´, ki obiskovalce vodijo skozi naselje brez spremstva vodnikov.

Ekskurzijo smo zaključili na Kmetiji Čarga, kjer smo imeli degustacijo vin. Družinska kmetija je ena izmed večjih kmetij v Brdih, saj obdelujejo 15 ha vinogradov, ki se dvigujejo v terasah. Njihova ponudba obsega 17 različnih vinskih polnitev, pridelujejo tudi penino po klasični šampanjski metodi ter sladko vino Čarvina, pridelano iz dveh avtohtonih briških sort (rebula in zelenka).
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke