Novice LAS Goričko

Nova spletna stran lokalna-ponudba.si

V okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja, kjer poleg LAS Goričko 2020 sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline, je bila vzpostavljena nova spletna stran z interaktivno mapo – www.lokalna-ponudba.si.


Na spletni strani je iz vsakega območja ...

Podaljšanje Javnega poziva LAS Goričko 2020 po EKSRP!

Zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ter z tem povezanem omejenem delovanju različnih organov, oteženi komunikaciji, upočasnjenimi delovni procesi ter okrnjenim ali celo onemogočenim delovanjem številnih podjetij, smo se odločili podaljšati ...

Delo LAS Goričko 2020 v času epidemije koronavirusa!

Spoštovani,

skladno z aktualnimi priporočili zdravniške stroke in ukrepi Vlade RS za omejitev širjenja koronavirusa (SARS CoV-2 /COVID-19), sporočamo, da smo v prizadevanju za ohranjanje zdravja tako zaposlenih kot naših obiskovalcev tudi v Bistri hiši Martjanci, vodilnem partnerju LAS ...

Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2019

"ZAPRT"


OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU:


Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju SLR na območjih LAS Goričko 2020 v obdobju 2019-2021 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 445.728,68 EUR iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 85%.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen na spletni strani http://www.las-goricko.si/javni-pozivi/eksrp/ in sicer z dnem 13.02.2019. Javni poziv bo objavljen do 29.03.2019.

 

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci do 29.03.2019 ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS,  ki je v Martjancih 36, 9221 Martjanci do 29.03.2019 do 13:00 ure.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Sredstva po javnem pozivu se razpisujejo za obdobje 2019-2021.

Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz petega odstavka 28. člena in petega odstavka 35. člena Uredbe CLLD 1. januar 2014.

Operacija mora biti izvedena in zaključena najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s strani ARSKTRP.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronsko pošti: info@las-goricko.si

Po telefonu: 02 53 81 664, vsak delovnik med 8:00  in 15:00 uro.

Osebno po predhodnem dogovoru.

Relevantni odgovori bodo objavljeni tudi na spletni strani www.las-goricko.si  v rubriki Javni pozivi/Vprašanja in odgovori.

Info delavnica: v četrtek, 14.03.2019, ob 15.00 uri, v prostorih Bistre hiše Martjanci, Martjanci 36.

 


RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke