Novice LAS Goričko

Tedni vseživljenskega učenja (TVU) 2023

V času od 15. maja do 18. junija 2023 potekajo po Sloveniji Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2023.

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v ...

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

 

Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2019

"ZAPRT"


OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU:


Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju SLR LAS Goričko 2020 v obdobju 2019-2021 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).


Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz ESRR, iz tega javnega poziva znaša 391.100,00 EUR.

 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80% EU sredstev in 20%, ki se razdeli na nacionalni in zasebni prispevek.

Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena na proračunskih postavkah: PP MGRT: 160359 PN9.5-CLLD izvajanje-V-EU PP MGRT: 160360 PN9.5-CLLD izvajanje-V-Slovenska udeležba.


Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen na spletni strani http://www.las-goricko.si/javni-pozivi/esrr2/javni-poziv-2019/, in sicer z dnem 06.08.2019.

Javni poziv bo objavljen do 15.10.2019.


Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci do 15.10.2019 ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS, ki je v Martjancih 36, 9221 Martjanci do 15.10.2019 do 13:00 ure.


Obdobje upravičenosti stroškov:

Sredstva po javnem pozivu se razpisujejo za obdobje 2019-2021.

Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz ESRR, so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je datum začetka upravičenosti stroškov storitve zunanjih izvajalcev iz petega odstavka 28. člena in petega odstavka 35. člena Uredbe CLLD 1. januar 2014. Obdobje upravičenosti stroškov in javnih izdatkov je najkasneje do 30. 6. 2023.

 

Operacija mora biti izvedena v treh letih od podpisa pogodbe o sofinanciranju z MGRT.


Informacije o javnem pozivu:

Po elektronsko pošti: info@las-goricko.si

Po telefonu: 02 53 81 664, vsak delovnik med 8:00 in 15:00 uro.

Osebno po predhodnem dogovoru.

Relevantni odgovori bodo objavljeni tudi na spletni strani www.las-goricko.si v rubriki Javni pozivi/Vprašanja in odgovori.


 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 

KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke