Novice LAS Goričko

Tedni vseživljenskega učenja (TVU) 2023

V času od 15. maja do 18. junija 2023 potekajo po Sloveniji Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2023.

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v ...

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Ureditev naravnega habitata »Ribnjek Martjanci«

MartjanskiOgrad

 

Vodilni partner operacije

 

Krajevna skupnost Martjanci

Martjanci 19

9221 Martjanci


Partnerji operacije


Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice

Storitve Rogač, Matija Rogač s.p., Martjanci 65, 9221 Martjanci

Turistično društvo Martin, Martjanci, Martjanci 12, 9221 Martjanci


Tematsko področje ukrepanja

Varstvo okolja in ohranjanje narave

Ukrep po SLR

Biotska raznovrstnost in varovanje okolja z zagotavljanjem kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja/osveščanja

Specifični cilj

Ohraniti stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja


Namen operacije

Namen operacije je prispevati k ohranjanju naravnih habitatov in vzpostavljanju pogojev za biotsko raznovrstnost ter trajnostni razvoj območja LAS v povezavi s kulturno dediščino. Obrazložitev problema: V projektu želimo obnoviti območje, veliko približno 0,56 ha, ki je zaraslo in ne služi svojemu namenu. Območje imenovano »Ribnjek« je izrazito močvirnato. Leži neposredno ob kolesarski povezavi Murska Sobota - Moravske Toplice v kraju Martjanci, ob Športno rekreacijskem centru (ŠRC), ki predstavlja zbirališče za športno in rekreativno dejavnost otrok, mladostnikov, aktivnejših športnikov, staršev in starejših. Tu potekajo tudi trase kolesarskih, pohodnih in rekreativnih poti ter poti za nordijsko hojo. Martjanci so znano turistično, zgodovinsko, romarsko in upravno središče, s cerkvijo Sv. Martina kot kulturnega spomenika državnega pomena (vir: Ministrstvo za kulturo RS, Register nepremične kulturne dediščine, avgust 2015).Območje predstavlja ´črno točko´, saj je z gradnjo kolesarske steze pred približno 10 leti postalo urejanje ali koriščenje površin težavno. Pet parcel, ki so v privatni lasti, se je zaraslo. Pobuda lastnikov in lokalne skupnosti je, da se z odkupom zemljišč in njihovo ureditvijo povrne območju funkcija in uporaba kot je že bila. Z ureditvijo obstoječega naravnega habitata v neposredni bližini gnezda štorkelj želimo pripomoči tudi, da se vzpostavijo optimalni pogoji za gnezdenje štorkelj še v prihodnosti. Dolgoročne rešitve: ponovna vzpostavitev naravnega habitata, dvig biotske raznovrstnosti in s tem ugodnega vpliva na okolje, saj bi se ponovno vzpostavil naravni biotop »Ribnjek«,možnost razvoja kraja z vidika turizma, lokalnega razvoja in lokalnega gospodarstva, možnost za učenje otrok v vrtcih in šolah iz celotnega Pomurja o naravnih habitatih in njihovem pomenu v lokalnem okolju (ponudba in razvoj tematike za naravoslovne dneve),medgeneracijsko druženje ob vzdrževanju območja z letnimi vzdrževalnimi deli in zasaditvami ter tradicionalnimi dogodki in delavnicami kot novimi turističnimi programi Turističnega društva Martin Martjanci, vzpostavitev osnovnih pogojev za nadaljnje urejanje območja, da postane pravi Martjanski Ograd, možnost ustvarjanja delovnega mesta, samozaposlitve ali povečanega obsega dela zaradi vzdrževanja in urejanja območja - trajna potreba, z ureditvijo sedaj zaraščenega območja bomo pripomogli k izboljšanju infrastrukturnih pogojev skupnih javnih površin.


Cilji operacije

Urejeno območje »Ribnjeka« v Martjancih bi pozitivno vplivalo na lokalno okolje, prebivalstvo in na širše območje LAS, ker bi z ureditvijo naravnega habitata vzpostavili pogoje za razvoj in ohranjanje biotske raznovrstnosti, ozaveščanje o pomenu habitatov med otroci in dijaki tega okolja in širše, ponujena bi bila priložnost za opazovanje flore in favne obnovljenega prostora, dane bi bile možnosti za nadaljnji razvoj turistične ponudbe kraja, dvignil bi se ugled širšega območja, saj je območje ŠRC vključeno v drug, večji čezmejni projekt programa Slovenija-Madžarska 2014-2020, kjer se bodo na sosednji parceli vzpostavili novi turistični produkti preko ´Zelenih parkov´ za gibanje različnih populacijskih skupin, tudi ranljivih. Zato je še toliko bolj pomembna celostna obravnava zadevnega območja kot eden izmed doprinosov k trajni, trajnostni, turistično-kulturni in naravni ureditvi tega območja LAS Goričko z možnostjo nadaljnjega razvoja delovnih mest, (turističnih) produktov in storitev.


Rezultati operacije

Kazalniki operacije so: število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine (pričakovani rezultati-1), število izvedenih ozaveščevalnih / izobraževalnih aktivnosti prebivalstva glede okolju prijaznih praks (pričakovani rezultati-2) in število urejenih naravnih habitatov (pričakovani rezultati-1). Rezultati operacije so: ena interpretacija ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine, izobraževalnih aktivnosti prebivalstva glede okolju prijaznih praks in en naravni habitat.


Obdobje izvajanja operacije

01.03.2018

 31.10.2018


Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

32.841,62

18.152,26


Kontakt

Sebastjan Gornjec, sebastjan.gornjec@gmail.com, 031 555 162A K T U A L N O

Trenutno poteka postopek odkupa zemljišč. Lastniki so podali ponudbe, KS Martjanci je kot vodilni partner projekta podala vlogo na UE, da se postopek odkupa zemljišča lahko tudi spelje. UE je izdala pozitivno odločbo za postopek odkupa zemljišč in sedaj poteka podpisovanje pogodb z lastniki.
KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke