Novice LAS Goričko

Tedni vseživljenskega učenja (TVU) 2023

V času od 15. maja do 18. junija 2023 potekajo po Sloveniji Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2023.

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v ...

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Center za medgeneracijsko sodelovanje Štorklja

ŠTORKLJA


Vodilni partner operacije


Pribinovina, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.

Markišavci 44

9000 Murska Sobota


Partnerji operacije


Mozaik – društvo za socialno vključenost, so.p.,
Ulica arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

Dom starejših Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 1, 9000 Murska Sobota

 

Tematsko področje ukrepanja

Ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev

Ukrep po SLR

Razvoj dejavnosti za prosti čas, kulturo, šport in rekreacijo ter z njimi povezano infrastrukturo

Specifični cilj

Zagotovitev infrastrukturnih pogojev za izboljšanje pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno-rekreacijsko udejstvovanje


Namen operacije

Z razvojem medgeneracijskega sodelovanja želimo okrepiti povezanost ljudi na podeželju, razviti nove oblike medgeneracijskega sodelovanja z medsebojnim prenosom znanj in izkušenj, izboljšati možnosti za preživljanje prostega časa, zagotavljati psihosocialno podporo in socialno vključenost najranljivejšim. Vzpostavili bomo dnevni center za kvalitetno preživljanje prostega časa, ki bo namenjen lokalnemu prebivalstvu ciljnih skupin. Ponujal bo različne programe in aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja, medkulturnega povezovanja, informativne in izobraževalne programe, programe vseživljenjskega učenja, prenašanja znanj, tradicij in vrednot med generacijami, program varstva za starejše, predvsem pa bo to prostor za skupno druženje in povezovanje. Program bo povezoval različne deležnike iz lokalnega okolja, ki izvajajo sorodne in komplementarne programe (občine, šole, lokalna društva,). Poleg vsebin, ki se bodo izvajale v prenovljenih prostorih medgeneracijskega centra, se bodo nudila še ostale storitve in možnosti prostovoljnega vključevanja v aktivnosti na kmetiji. Obstoječa infrastruktura, usposobljeni delavci in strokovni sodelavci zagotavljajo pester nabor možnih aktivnosti: kulinarične delavnice v učni kuhinji, spoznavanje zeliščnega vrta in pomoč pri vzdrževanju in urejanju vrta, spoznavanje ekološke pridelave in predelave zelenjave in zelišč ter pomoč pri delu, spoznavanje kulturne dediščine: Živali so nameščene na Domačiji Rotceni, ki je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine RS (EŠD:18037), spoznavanje rastlin in živali v naravi, psihosocialna pomoč s strani strokovnih sodelavcev, multimedijski prostor z avdiovizualno opremo za izvedbo predstavitev, delavnic. Za trajnostno izvajanje vsebin medgeneracijskega centra so potrebni ustrezni prostori. Za ta namen se je odkupila sosednja kmetija, ki meji na kmetijo Korenika in tako pridobili povezan kompleks, kar omogoča učinkovitejšo izvedbo storitev in doseganje sinergijskih učinkov (oskrba in nega uporabnikov, skupna kuhinja, zeliščni vrt in zunanji prostori, multifunkcijska izraba infrastrukture). Za dokončno zagotovitev infrastrukturnih pogojev za delovanje medgeneracijskega centra je potrebna rekonstrukcija in sprememba namembnosti stanovanjske hiše v večgeneracijski center s prostori za druženje in prosti čas ter dnevno varstvo starejših. Zagotoviti je potrebno prostore, ki so skladni s predpisanimi standardi za to vrsto dejavnosti (dnevni prostori za izvajanje aktivnosti: izobraževalnih, družabnih, prostor za počitek, sanitarni prostori in čajna kuhinja). Razvila se bodo nove inovativne vsebine za izvajanje aktivnosti dnevnega centra, ki bodo prilagojene ciljnim skupinam. S tem projektom se bo mreža še dodatno širila in utrjevala ter se obenem osredotočili na vzpostavljanje inovativnega partnerstva za namen uspešnega medgeneracijskega sodelovanja, s poudarkom na oblikovanju mreže s starostniki in drugimi ranljivimi ciljnimi skupinami, spodbujanjem aktivnega staranja, zdravim in aktivnim življenjskim slogom.


Cilji operacije

  • Zagotoviti infrastrukturne pogoje za vzpostavitev večgeneracijskega centra s prostori za druženje in prosti čas ter dnevno varstvo starejših z izvedbo investicije, ki je zasnovana v skladu z zahtevanimi standardi za dejavnost in ima pridobljena vsa potrebna dovoljenja.

  • Razviti in izvajati široko paleto storitev večgeneracijskega centra za druženje in prosti čas ter dnevno oskrbo starejših v skladu s evidentiranimi potrebami prebivalstva območja LAS.

  • Razviti inovativno, trajnostno partnerstvo institucij in posameznikov na bazi sodelovanja v konkretnih projektih in programih medgeneracijskega sodelovanja.

  • Informirati lokalne skupnosti in potencialne uporabnike storitev ter promovirati nove storitve.


Rezultati operacije

  • Vzpostavljen večnamenski objekt z novo vsebino (večgeneracijski center s prostori za druženje in prosti čas ter dnevno varstvo starejših)

  • Razvita nova lokalna storitev

  • Izvedene izobraževalne delavnice

  • Razvito novo inovativno partnerstvo


Obdobje izvajanja operacije

29.03. 2018

31.01. 2019


Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

150.056,39

99.999,95


Kontakt

Goran Miloševič, goran.milosevic@siol.net, 041 328 045
KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke