Novice LAS Goričko

Nova spletna stran lokalna-ponudba.si

V okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja, kjer poleg LAS Goričko 2020 sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline, je bila vzpostavljena nova spletna stran z interaktivno mapo – www.lokalna-ponudba.si.


Na spletni strani je iz vsakega območja ...

Podaljšanje Javnega poziva LAS Goričko 2020 po EKSRP!

Zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ter z tem povezanem omejenem delovanju različnih organov, oteženi komunikaciji, upočasnjenimi delovni procesi ter okrnjenim ali celo onemogočenim delovanjem številnih podjetij, smo se odločili podaljšati ...

Delo LAS Goričko 2020 v času epidemije koronavirusa!

Spoštovani,

skladno z aktualnimi priporočili zdravniške stroke in ukrepi Vlade RS za omejitev širjenja koronavirusa (SARS CoV-2 /COVID-19), sporočamo, da smo v prizadevanju za ohranjanje zdravja tako zaposlenih kot naših obiskovalcev tudi v Bistri hiši Martjanci, vodilnem partnerju LAS ...

Trajnostni razvoj sadjarstva na Goričkem

Vodilni partner operacije

 

Gjergjek Štefan, predelava sadja in zelenjave

Kovačevci 28

9264 Grad


Partnerji operacije


Sadjarsko društvo Pomurja, Puconci 80, 9201 Puconci 

Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci

Sadjarstvo Ficko, Martin Ficko,  Rogašovci 78, 9262 Rogašovci

Šipoš Štefan, Krašči 37, 9261 Cankova


Tematsko področje ukrepanja

Ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev.

Ukrep po SLR

Spodbujanje podjetniške aktivnosti in inovativnih partnerstev ter razvoj in trženje lokalnih potencialov.

Specifični cilj

Spodbujanje podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in ustvarjanje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev.


Namen operacije

Na območju LAS obstaja visoka brezposelnost in pomanjkanje delovnih mest, predvsem ´zelenih delovnih mest´. Tržna organiziranost in usmerjenost podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja je slaba. Premalo je ekološke pridelave in predelave, kar posledično pomeni tudi premajhno ponudbo lokalnih ekoloških produktov. Z vlaganjem v predelavo, razvoj in trženje lokalnih proizvodov in storitev bomo povečali tržno usmerjenost in povezanost partnerjev v operaciji. Zagotovili bomo dodaten izbor novih ´eko´9 produktov in novih storitev. Pridelovalce sadja na območju Goričkega bomo spodbujali k prehodu na ekološki način pridelave. Splošno javnost pa bomo ozaveščali o pomeni lokalne samooskrbe in potrošnji lokalno pridelanih produktov. Naložbe v okviru operacije bodo zagotovile dolgoročno novo ´zeleno´ delovno mesto, kot tudi pogoje za  širitev proizvodnje z novimi produkti in storitvami. Trajnost operacije je zagotovljena, saj je vsak partner v operaciji odgovoren za svojo naložbo in za to, da bo le ta ustrezno vzdrževana in uporabljena v ustrezne namene. Investicije v širitev proizvodnih kapacitet in vlaganje v razvoj novih produktov se v okviru operacije izvajajo z namenom dolgoročne zagotovitve dodatnega vira dohodka. Na novo vzpostavljeno inovativno partnerstvo pa bo po končanju aktivnosti operacije delovalo naprej, saj bodo partnerji med seboj poslovno sodelovali. Inovativno partnerstvo je odprtega tipa, nudilo bo možnost razširitve, tudi za druge zainteresirane. Partnerstvo operacije ter tudi novoustanovljeno inovativno partnerstvo (ki bo kot rezultat projekta) je razširjeno na območje vsaj 5 občin Goričkega. Novi produkti in storitve, ki jih bodo omogočile naložbe v okviru operacije pa bodo lahko koristili vsi prebivalci območja Goričkega. Prav tako bodo izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti operacije namenjene vsem zainteresiranim deležnikom na Goričkem.


Cilji operacije

  • Z vlaganji v predelavo, razvoj in trženje lokalnih proizvodov in storitev želimo povečati konkurenčnost sodelujočih partnerjev o operaciji.

  • V okviru operacije želimo oblikovati novo inovativno partnerstvo za razvoj novih produktov in storitev ter skupen nastop na trgu.

  • Z aktivnostmi operacije želimo izboljšati znanja pridelovalcev in predelovalcev sadja ter povečati osveščenost potrošnikov o pomenu lokalno pridelane hrane ter ekološke pridelave in predelave.


Rezultati operacije

  • Izvedene bodo 3 naložbe v predelavo, razvoj in trženje lokalnih proizvodov in storitev, ki bodo izboljšale konkurenčnost partnerjev v operaciji.

  • Oblikovano bo novo inovativno partnerstvo za razvoj novih produktov in storitev ter skupen nastop na trgu (3 člani).


Obdobje izvajanja operacije

08.08.2018

30.04.2019


Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

 83.111,35

56.8156,62


Kontakt

 Štefan Gjergjek, pikapolonica.pika@siol.net, 041 818 501

KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke