Novice LAS Goričko

Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

LAS Goričko 2020 sodeluje v projektu Sodelovanja LAS z nazivom Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Računalniška in digitalna ...

5. Sprememba uredbe CLLD - Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

V Uradnem listu št. 68/2018 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, ki bo dodatno olajšala izvajanje lokalnega razvoja, obenem pa bo pripomogla k zmanjšanju upravnih bremen upravičencev in ...

Oddani 3 zahtevki za operacije sklada EKSRP!

Vodilni partner LAS Goričko 2020 je uspešno oddal 3 zahtevke za izplačilo sredstev za operacije, ki so bile prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2016 in so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega ...

Trajnostni razvoj sadjarstva na Goričkem

Vodilni partner operacije

 

Gjergjek Štefan, predelava sadja in zelenjave

Kovačevci 28

9264 Grad


Partnerji operacije


Sadjarsko društvo Pomurja, Puconci 80, 9201 Puconci 

Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci

Sadjarstvo Ficko, Martin Ficko,  Rogašovci 78, 9262 Rogašovci

Šipoš Štefan, Krašči 37, 9261 Cankova


Tematsko področje ukrepanja

Ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev.

Ukrep po SLR

Spodbujanje podjetniške aktivnosti in inovativnih partnerstev ter razvoj in trženje lokalnih potencialov.

Specifični cilj

Spodbujanje podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in ustvarjanje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev.


Namen operacije

Na območju LAS obstaja visoka brezposelnost in pomanjkanje delovnih mest, predvsem ´zelenih delovnih mest´. Tržna organiziranost in usmerjenost podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja je slaba. Premalo je ekološke pridelave in predelave, kar posledično pomeni tudi premajhno ponudbo lokalnih ekoloških produktov. Z vlaganjem v predelavo, razvoj in trženje lokalnih proizvodov in storitev bomo povečali tržno usmerjenost in povezanost partnerjev v operaciji. Zagotovili bomo dodaten izbor novih ´eko´9 produktov in novih storitev. Pridelovalce sadja na območju Goričkega bomo spodbujali k prehodu na ekološki način pridelave. Splošno javnost pa bomo ozaveščali o pomeni lokalne samooskrbe in potrošnji lokalno pridelanih produktov. Naložbe v okviru operacije bodo zagotovile dolgoročno novo ´zeleno´ delovno mesto, kot tudi pogoje za  širitev proizvodnje z novimi produkti in storitvami. Trajnost operacije je zagotovljena, saj je vsak partner v operaciji odgovoren za svojo naložbo in za to, da bo le ta ustrezno vzdrževana in uporabljena v ustrezne namene. Investicije v širitev proizvodnih kapacitet in vlaganje v razvoj novih produktov se v okviru operacije izvajajo z namenom dolgoročne zagotovitve dodatnega vira dohodka. Na novo vzpostavljeno inovativno partnerstvo pa bo po končanju aktivnosti operacije delovalo naprej, saj bodo partnerji med seboj poslovno sodelovali. Inovativno partnerstvo je odprtega tipa, nudilo bo možnost razširitve, tudi za druge zainteresirane. Partnerstvo operacije ter tudi novoustanovljeno inovativno partnerstvo (ki bo kot rezultat projekta) je razširjeno na območje vsaj 5 občin Goričkega. Novi produkti in storitve, ki jih bodo omogočile naložbe v okviru operacije pa bodo lahko koristili vsi prebivalci območja Goričkega. Prav tako bodo izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti operacije namenjene vsem zainteresiranim deležnikom na Goričkem.


Cilji operacije

  • Z vlaganji v predelavo, razvoj in trženje lokalnih proizvodov in storitev želimo povečati konkurenčnost sodelujočih partnerjev o operaciji.

  • V okviru operacije želimo oblikovati novo inovativno partnerstvo za razvoj novih produktov in storitev ter skupen nastop na trgu.

  • Z aktivnostmi operacije želimo izboljšati znanja pridelovalcev in predelovalcev sadja ter povečati osveščenost potrošnikov o pomenu lokalno pridelane hrane ter ekološke pridelave in predelave.


Rezultati operacije

  • Izvedene bodo 3 naložbe v predelavo, razvoj in trženje lokalnih proizvodov in storitev, ki bodo izboljšale konkurenčnost partnerjev v operaciji.

  • Oblikovano bo novo inovativno partnerstvo za razvoj novih produktov in storitev ter skupen nastop na trgu (3 člani).


Obdobje izvajanja operacije

08.08.2018

30.04.2019


Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

 83.111,35

56.8156,62


Kontakt

 Štefan Gjergjek, pikapolonica.pika@siol.net, 041 818 501

KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke