Novice LAS Goričko

Tedni vseživljenskega učenja (TVU) 2023

V času od 15. maja do 18. junija 2023 potekajo po Sloveniji Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2023.

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v ...

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Trije parki - kulture, miru, oddiha

TRIJE PARKI

 

Vodilni partner operacije


Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija

Petanjci 19                                                          

9251 Tišina

 

Partnerji operacije


Občina Tišina,
Tišina 4, 9251 Tišina

Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova

 

Tematsko področje ukrepanja

Razvoj osnovnih storitev

Ukrep po SLR

Razvoj turizma z vključevanjem naravne in kulturne dediščine

Specifični cilj

Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti

 

Namen operacije

Projekt predlaga več dejavnosti, ki bodo spodbujale trajnostno življenje in učenje zanj: živeti trajnostno bo pomenilo bivati zeleno. Oblikovanje, razumevanje in raba trajnostnih krajin (vrt, park, bivalno okolje) prihodnosti bo moralo upoštevati trajnostne strategije oblikovanja odprtega prostora in težnjo k ustvarjanju kakovostnega bivalnega okolja. Projektne aktivnosti bodo naravnane tako, da bodo pomagale spreminjati razmišljanja, navade in s tem tudi delovanje v poseljenem podeželju. Kakovosten odprti prostor je eden temeljnih pogojev za kakovostno življenje. Zelene površine z drevesi – parki, vrt, kulturna dediščina - bodo skozi projektne aktivnosti postale trajnostna krajina in dragocena odprta učna okolja ter doživljajski prostor za vseživljenjsko učenje. Preko vključujočih aktivnosti in povezovanjem lokalnega prebivalstva se ustvari tudi zelena ogrlica funkcionalnih - vključujočih zelenih površin na podeželju kot bivalni prostor lokalne skupnosti, kot odprto učno okolje, kot doživljajski element in kot prizorišče socialne vključenosti. Operacija zagotavlja dolgoročne in trajne rešitve, saj le z obnovo kulturne dediščine skrbimo za njeno ohranitev tudi za bodoče rodove, hkrati pa povezovanje treh parkov pomeni vejo prepoznavnost in večjo turistično ponudbo in le prepoznavnost zagotavlja turizem, ki za seboj potegne tudi druge spremljajoče dejavnosti. Večstranski pozitivni učinki predloga projekta, saj zagotavlja okrepljeno in bolj usklajeno skrb za pomembne dele kulturne dediščine in turistične ponudbe, v kateri ima ustrezno povezana in predstavljena kulturna dediščina vse pomembnejšo vlogo, povečano zanimanje tudi za LAS Goričko kot njegova privlačna ´vhodna vrata´, spodbuda za širše povezovanje z zaledjem oz. na območju LAS Goričko in širše. Hkrati pa je tu še vidik, ki vsekakor ni zanemarljiv in to je novo delovno mesto, ki bo nastalo v občini Tišina. Projekt bo prispeval k boljšemu varovanju naravne in kulturne dediščine in v tem okviru k aktivnemu vključevanju povezanih treh parkov v vsestranski družbeni razvoj, da bodo vsak za sebe in predvsem vsi skupaj še aktivnejši dejavnik povezovanja in sodelovanja na izobraževalnem, strokovnem in raziskovalnem, turističnem ter kulturnem področju v obeh občinah in regiji oz. na območju LAS Goričko ter, da bodo še bolj prispevali k večji prepoznavnosti in promociji regije. Projekt bo instrument trajnostnega razvoja: vsebine trajnostnega razvoja projekta so osredotočene na socialni razvoj in varstvo okolja z razmislekom, kako naj v prihodnje UŠF s partnerjema pripomore k trajnostnemu socialnemu in gospodarskemu razvoju, ki se trenutno nakazuje predvsem v mehkih oblikah turizma. Trajnostni razvoj po zaključku projekta bo še vedno usmerjen k skrbi za ohranjanje dediščine in naravnih sistemov s socialnimi izzivi, s katerimi se soočajo prebivalci na podeželju. Z ureditvijo treh parkov in njihovo povezavo, bi se dvignila kakovost preživljanja prostega časa, saj na območju občine primanjkuje površin, ki bi bile primerne za ukvarjanje s športom, rekreacijo, medgeneracijsko druženje. Tako v občini Tišina kot v občini Cankova primanjkuje površin, ki bi bile primerne za naštete dejavnosti.

 

 

Cilj operacije

Konkretni cilj predlaganega projekta je nadaljevanje aktivnosti za obnove in revitalizacijo treh parkov in njihovo večjo prepoznavnost in v okviru tega zagotovitev novega delovnega mesta.

 

Rezultati operacije

  •  1 novo delovno mesto,

  •  1 povezovanje treh parkov-kulture, svobode in miru,

  •  1 izvajanje vodica - prospekta o treh parkih in

  •  ureditev parka Bathyanijevega dvorca, katerega površina je 24. 981 m2.

 

Obdobje izvajanja operacije

16.03.2018

31.12.2018


Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

179.268,94

99.999,98


Kontakt

Mag. Mateja Krizmanič Telkeš, mateja.krizmanic-telkes@tisina.si, 02 539 17 18


 

 
KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke