Novice LAS Goričko

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Nova spletna stran lokalna-ponudba.si

V okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja, kjer poleg LAS Goričko 2020 sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline, je bila vzpostavljena nova spletna stran z interaktivno mapo – www.lokalna-ponudba.si.


Na spletni strani je iz vsakega območja ...

Podaljšanje Javnega poziva LAS Goričko 2020 po EKSRP!

Zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ter z tem povezanem omejenem delovanju različnih organov, oteženi komunikaciji, upočasnjenimi delovni procesi ter okrnjenim ali celo onemogočenim delovanjem številnih podjetij, smo se odločili podaljšati ...

Goričko za otroke in mlade kot turistični program
Goričko za otroke


Vodilni partner operacije


MLADINSKA ZADRUGA PANOTRIP z.b.p. - socialno podjetje

Poznanovci 45a, 9202 Mačkovci

9202 Mačkovci


Partnerji operacije


Panonska vas, družba za izvajanje turistične gostinske dejavnosti d.o.o., Tešanovci 11P, 9226 Moravske Toplice

Osnovna šola Grad, Grad 172A, 9264 Grad

GF inspiro, družba za celostno komuniciranje d.o.o. - socialno podjetje, Plese 9a, 9000 Murska Sobota

Prekomej, Center znanja, vizij in uspešnosti Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 1, 9203 Gornji Petrovci


Tematsko področje ukrepanja

Razvoj osnovnih storitev

Ukrep po SLR

Razvoj turizma z vključevanjem naravne in kulturne dediščine

Specifični cilj

Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti


Namen operacije

Z operacijo želimo oblikovati in vzpostaviti različne programe vrtca/šole v naravi, glede na specifične potrebe in cilje vrtca ter se približati potrebi staršev, torej da program ostaja ekonomsko dostopen za družine z nižjimi dohodki ter da se skupina udeleži programa v neposredni bližini. Goričko bo tako pridobilo inovativen in integriran turistični produkt kot doživetje in bo namenjen ciljni skupini vrtcev in šol ter drugim skupinam mladih, predvsem slovenskim pa tudi tujim. Osnovna aktivnost predlagane operacije je razvoj inovativnega produkta, turističnega programa za otroke in mlade, ki združuje elemente doživetij naravne in kulturne dediščine, didaktike, rekreacije, bivanja, prehrane ter jih povezuje v partnerstvo turističnih ponudnikov za skupen nastop na trgu. Operacija zagotavlja dolgoročne in trajne rešitve, saj bo program Goričko za otroke v naravi po zaključku operacije na voljo turističnim ponudnikom in izvajalcem programov, vrtcem, poslovni model pa bo preizkušen. Želimo si, da bi turistični ponudniki na Goričkem prepoznali potencial izvajanja programov za otroke in mlade v naravi, ter se pričeli aktivno ukvarjati s prodajo in promocijo produkta po zaključku operacije. Slovenskim vrtcem, torej družinam bo tako tudi v nadalje program cenovno dostopen, saj bo poslovni model preverjen  na trgu in med samo ciljno skupino, hkrati pa bodo imeli katalog ponudnikov vrtcev v naravi. Z inovativno rešitvijo bomo vplivali na povečanje konkurenčnosti in atraktivnosti turistične ponudbe na Goričkem preko doživetij za otroke in mlade, preko ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter povečanja prihodkov iz turizma na območju Goričkega.
  


Cilj operacije

Vzpostaviti inovativno partnerstvo za oblikovanje in zagon turističnega produkta Goričko za otroke in mlade. Oblikovati in lansirati na trg inovativen integriran turistični produkt, vzpostaviti novo točko Igralnica na Goričkem v naravi z naložbo v infrastrukturo za šport in rekreacijo na področju turizma, izvedba poskusnega 3-dnevnega programa Goričko za otroke in mlade s testno skupino vključenega partnerja in oblikovanje tržne znamke, promocijskega materiala ter izvedba promocije  operacije vsaj preko treh komunikacijskih kanalov.


Rezultati operacije

  • Integriran turistični produkt Goričko za otroke in mlade (vrtec in šola v naravi).

  • Nova infrastruktura za šport in rekreacijo Igralnica na prostem na Goričkem.

  • Turistično partnerstvo in partnerstvo upravljalcev kulturne dediščine Goričkega.

  • Izobraževanje za partnerje pri izvajanju integriranega turističnega produkta.


Obdobje izvajanja operacije

Avgust 2019 - Maj 2020


Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

25.781,55

19.542,22
KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke