Novice LAS Goričko

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Nova spletna stran lokalna-ponudba.si

V okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja, kjer poleg LAS Goričko 2020 sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline, je bila vzpostavljena nova spletna stran z interaktivno mapo – www.lokalna-ponudba.si.


Na spletni strani je iz vsakega območja ...

Energetski izzivi na Goričkem

ENIG


Vodilni partner operacije


OBČINA CANKOVA
Cankova 25

9261 Cankova


Partnerji operacije


Lokalna energetska agencija za Pomurje, Martjanci 36, 9221 Martjanci
Inštalacije vodovod in ogrevalnih naprav. Ivon d.o.o., Petanjci 51C, 9251 Tišina


Tematsko področje ukrepanja

Varstvo okolja in ohranjanje narave.

Ukrep po SLR

Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja.

Specifični cilj

Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov  -  endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj okolja.


Namen operacije

Operacija izvaja ukrepe, za katere so se občine zavezale pri svojih strateških dokumentih glede zmanjšanja emisij CO2 v javni razsvetljavi. V primeru operacije gre za evidentiranje podatkov o porabi, potencialu finančnih učinkov, analizi trenutnega stanja na vseh območjih LAS Goričko 2020 in pripravo gradiv z indikativnimi ocenami realizacije vzpostavitve aplikacije za javno razsvetljavo na njihovem območju ter z razvojem nove storitve doprinesti k vrnitvi ogrevalnih sistemov svojim zmožnostim.


Cilj operacije

Glavni cilji operacije so:

 • Priprava 1x poročila z agregiranimi podatki o potencialu privarčevane toplotne energije vs izgube za DOLB Cankova.

 • Nabava kompleta opreme za izvedbo pilotnih testiranj in razvoj nove storitve – pilotno testiranje in dokumentiranje čiščenja vodovodnega sistema v stavbi Občine Cankova, pilotno testiranje čiščenja stenskega / talnega gretja in toplotnih izmenjevalcev v stavbi Občne Cankova.

 • Izvedba 3x pilotnih testiranj čiščenj: Vodovodni sistem – stavba Občine Cankova, Toplotnega izmenjevalca – stavba Občine Cankova, Sistema talnega / stenskega ogrevanja – javni poziv in evidentiranje primernega testnega mesta, definiranje statusa pred in izhodišče za izvedbo čiščenja.

 • Priprava 3 kom predstavitvenih filmov in skupnega poročila o novi storitvi.

 • Vzpostavitev katastra in zagon aplikacije za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave Občine Cankova. Pilotna aktivnost zasleduje učinkovito upravljanje JR.

 • Organizacija 10 individualnih delavnic / delovnih sestankov s predstavitvijo delovanja aplikacije za vsako občino LAS Goričko (Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina) – obravnavana tema delavnice - pomen večjega vlaganja v učinkovito javno razsvetljavo, pomen priprave energetskega pregleda, predstavitev finančnih učinkov pri njih, pomen razvoja endogenih potencialov podeželja (potencial solarne razsvetljave, zamenjave potratnih svetilk z varčnejšimi), potenciali v ustvarjanju novih in predvsem »zelenih delovnih mest« (vzdrževanje ulične razsvetljave in nadgradnje) in skladen vzdržen razvoj podeželj. Osredotočili se bomo na občinske uprave, župane kot tudi občinske svetove – 10 delavnic in 10 gradiv (10 predstavitev delovanja aplikacije).

 • 1 x izdelava E – priročnika: pristopi in rešitve za učinkovito JR ter predlogi integracije ukrepov v strateške dokumente in proračune.

 • Objave rezultatov na spletnih straneh, sporočilo za medije.


Rezultati operacije

 • Poročilo z agrarnimi podatki o potencialu privarčevane toplotne energije vs izgube (DOLB Cankova). (1)

 • Priprava 3 kom predstavitvenega filma in skupnega poročila o novi storitvi. (3)

 • Vzpostavitev katastra in zagon aplikacije za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave Občine Cankova. (1)

 • Izvedba 10 delavnic/ delovnih sestankov s predstavitvijo delovanja aplikacije za vse občine LAS Goričko, predstavitev gradiv z vključeno kalkulacijo finančnih učinkov. (10)

Obdobje izvajanja operacije

Julij 2021 - Junij 2023


Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

67.016,26

52.510,12
KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke