Novice LAS Goričko

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Nova spletna stran lokalna-ponudba.si

V okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja, kjer poleg LAS Goričko 2020 sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline, je bila vzpostavljena nova spletna stran z interaktivno mapo – www.lokalna-ponudba.si.


Na spletni strani je iz vsakega območja ...

Začuti UTRIP območja LAS Goričkega

UTRIP


Vodilni partner operacije


Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
Lendavska ulica 28, Rakičan,

9000 Murska Sobota


Partnerji operacije


Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova
Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad, Grad 174, 9264 Grad
Župnija Kančevci, Kančevci 38, 9206 Kančevci
Kajak kanu klub "MURA" Krog, Krog, Brodarska ulica 68, 9000 Murska Sobota
Prostovoljno gasilsko društvo Mačkovci, Mačkovci 48A, 9202 Mačkovci
Športno društvo Moščanci, Moščanci 36A, 9202 Mačkovci
Strelsko društvo Slovan, Petanjci 27, 9251 Petanjci
Društvo GAJ - Vinogradniško turistično društvo Filovci, Filovci 410, 9222 Bogojina


Tematsko področje ukrepanja

Razvoj osnovnih storitev

Ukrep po SLR

Razvoj dejavnosti za prosti čas, kulturo, šport in rekreacijo ter z njimim povezano infrastrukturo.

Specifični cilj

Zagotovitev infrastrukturnih pogojev za izboljšanje pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno - rekreacijsko udejstvovanje.


Namen operacije

S pomočjo operacije se bo obnovila in uredila športno-rekreativna in družbena infrastruktura, saj so skupne površine za rekreacijo in druženje pomembne predvsem za dvig kvalitete življenja na podeželju ter kvalitetnejšega preživljanja prostega časa. Z izvedbo operacije se bodo zagotovili boljši pogoji za izvajanje športno-rekreacijskih in družbenih dejavnosti, pri tem pa se bodo vzpostavili pozitivni učinki na gospodarski in ekonomski razvoj kraja sodelujočih partnerjev, ki bodo prispevali k dvigu družbenega standarda in ki bodo izboljšali kvaliteto življenja prebivalcev območja LAS Goričko 2020.


Cilj operacije

Cilji operacije Začuti UTRIP območja LAS Goričko so sledeči:
1. Izboljšati športno – rekreativno infrastrukturo in skupne površine za preživljanje prostega časa na prostem
Zastavljeni cilj bomo dosegli z obnovo športno-rekreativne infrastrukture, ki jo bomo izvedli na začetku operacije. Športno društvo Moščanci bo z na novo zgrajenim nogometnim igriščem v prvi vrsti ustvarilo prostor, ki bo namenjen rekreaciji in zdravemu načinu življenja ter interakciji kulturne in skupnostne povezanosti. Strelsko društvo Slovan bo s postavitvijo premičnih lesenih ovir na paint-ball poligon na prostem v Petanjcih, omogočilo ter predstavilo možnost razvoja lokalnih športnih in adrenalinskih doživetij v sožitju z naravo.
Obnovljena, urejena in na novo zgrajena športno-rekreativna infrastruktura bo prebivalce območja LAS spodbudila k aktivnejšemu preživljanju prostega časa in k aktivnemu načinu življenja, ki je v današnjem času čedalje bolj pomembno. Tako bomo z omenjeno obnovljeno ter na novo zgrajeno infrastrukturo dvignili kakovost življenja ljudi na podeželju, prebivalcem pa omogočili kreativnejše preživljanje prostega časa, prav tako pa bodo lahko posegali po novih inovativnejših vsebinah.
2. Povečati število urejenih večnamenskih objektov
Zastavljeni cilj bomo dosegli z obnovo večnamenskih objektov, ki jih bomo izvedli na začetku operacije. Objekti, ki bodo obnovljeni v okviru operacije, so starejši ter so pomembni za območje LAS Goričko, saj predstavljajo kulturno dediščino območja. Obnovljenim objektom bo prav tako dodana vsebina, vezana na dediščino območja. RIS Dvorec Rakičan si kot upravitelj kulturnega spomenika Rakičan – Grad (EŠD: 6791) prizadeva za ohranjanje, varstvo, obnovo in trajnostni razvoj kulturne dediščine za ozaveščanje o pomenu kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti le-te. Tako bo v okviru operacije z obnovo fasade severnega in vzhodnega trakta gospodarskega dela dvorca Rakičan zaščitil in s tem preprečil propadanje kulturnega spomenika prav tako pa bo prispeval k ohranitvi dediščine okolja. Obnovljena rojstna hiša dr. Avgusta Pavla, bo predstavljala zelo veliko pridobitev, ne samo za naselje Cankova, ampak tudi za celotno Občino Cankova ter širšo skupnost. Predstavljala bo pomemben kulturni objekt za raznolike dejavnosti, ki bo namenjen vsem generacijam. Tudi Župnija Kančevci bo z obnovo prostorov v starem šolskem poslopju vzpostavila pogoje, da se tu ponovno vzpostavi naravi prijazno, kulturnozgodovinsko, izobraževalno in večkulturno središče, obenem pa bo tudi lokalnemu prebivalstvu ponudila kvalitetni prostor srečevanja in druženja. Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad bo v okviru operacije izboljšal infrastrukturo in doživetje v Doživljajskem parku Vulkanija. Z novo opremo bo izboljšana interpretacija vulkanskega delovanja, obiskovalci bodo skozi virtualno izkušnjo doživeli super vulkane in njihove posledice, ki so vplivali na izoblikovanje sveta. Prav tako bo Kajak Kanu Klub »Mura« Krog z obnovo objekta, ki predstavlja gostinski lokal s pokrito teraso v Krogu, izboljšal možnosti za preživljanje prostega časa. V podeželskih naseljih gasilski domovi že od nekdaj predstavljajo pomemben socialni prostor ter kraj posebnega pomena, tako v morfološkem kot tudi v socialnem smislu. V socialnem smislu so bili gasilski domovi središče družabnega in kulturnega dogajanja na vasi. Prostovoljno gasilsko društvo Mačkovci bo z prenovo pomožnih prostorov gasilskega doma Mačkovci omogočilo, da bo gasilski dom spet središče družbenega življenja, kjer se bodo dogajale različne aktivnosti, prav tako pa bo še naprej deloval kot objekt pomena za zaščito in reševanje. Društvo GAJ – Vinogradniško turistično društvo Filovci bo z obnovljeno vinsko zidanico oživelo stare vinogradniške navade, opravila in običaje.
3. Ohranjanje kvalitete življenja na podeželju
Do zastavljenega cilja bomo prišli z obnovo športno-rekreativne infrastrukture in večnamenskih objektov, s čimer bo podeželje dobilo novo vsebino, s katero želimo pritegniti mlajšo generacijo, da ostane na podeželju. Naložbe bodo vplivale tudi na razvoj novih programov in produktov na področju kulturno-umetniške ustvarjalnosti, ki bodo omogočili dopolnitev turistične ponudbe oz. produktov ter prispevali k turistični atraktivnosti regije.
4. Izboljšati ozaveščenost ljudi o pomenu varovanja narave in ohranjanja okolja
Izvedli bomo 10 ozaveščevalno-družabnih dogodkov, v okviru katerih bomo izboljšali ozaveščenost ljudi o pomenu varovanja narave in ohranjanja okolja.
5. Izboljšati turistično privlačnost območja LAS Goričko z urejeno športno – rekreativno infrastrukturo in večnamenskimi objekti
Obnovljena in na novo zgrajena športno-rekreativna infrastruktura in večnamenski objekti bodo omogočili večjo dostopnost, izkoriščenost, kakovost in uporabnost objektov. Z urejeno športno – rekreativno infrastrukturo bo območje postalo privlačnejše tudi turistom, ki v današnjem času čedalje bolj posegajo po aktivnih počitnicah.

Cilji bodo doseženi znotraj terminskega plana navedenih aktivnosti (01.07.2021 – 30.09.2022), po uspešno doseženi realizaciji pa se bo vsak partner še naprej trudil za kvalitetnejše preživljanje prostega časa in za dobre življenjske pogoje lokalnega prebivalstva. Rešitve, ki jih podajamo v operaciji v obliki naložb bodo ob realizaciji v uporabi trajno. Vsaka vzpostavljena lokacija bo z njeno realizacijo predvidene naložbe v stanju delovati še dolgo let. Vsak upravičenec je tudi odgovoren za svojo naložbo in jo bo tudi vzdrževal. Trajnost pa bodo zagotavljale tudi nove vsebine, ki bodo razvite in izvedene v okviru operacije, kot tudi promocijska e-zloženka, ki bo informirala o obstoju teh lokacij in spodbujala k njihovi rabi.
Naša operacija je pomembna za širše območje LAS Goričko 2020, saj naslavlja območje vsaj petih občin. Izvedba operacije bo tako prispevala k sorazmernemu razvoju območja.


Rezultati operacije

  • Zaključene naložbe za izboljšanje infrastrkturne za preživljanje prostega časa ter za športno - reakcijsko udejstvovanje (9 zaključenih naložb).

  • Izvedeni ozaveščevalno-družbeni dogodki za izboljšanje ozaveščenosti ljudi o pomenu rekreacije, druženja, ohranjanja okolja, biotske pestrosti ter kulturne in naravne dediščine območja LAS Goričko (10 dogodkov).

  • Oblikovano partnerstvo za povezovanje športno-rekreacijske in družbene infrastrukture za turistične namene (1 partnerstvo).

     


Obdobje izvajanja operacije

Avgust 2021 - Oktober 2022


Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

359.645,97

254.549,12
KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke