Novice LAS Goričko

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Nova spletna stran lokalna-ponudba.si

V okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja, kjer poleg LAS Goričko 2020 sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline, je bila vzpostavljena nova spletna stran z interaktivno mapo – www.lokalna-ponudba.si.


Na spletni strani je iz vsakega območja ...

Po poteh goričkih biserov

Gorički biseri

 

Vodilni partner operacije


DEPTA, prevozne in druge storitve, Dejan Prasl s.p.

Cankova 36b

9261 Cankova


Partnerji operacije


RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Rakičan, Lendavska ulica 28, 9000 Murska Sobota

Kulturno turistično društvo Dvorec Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota

 

Tematsko področje ukrepanja

Ustvarjanje novih delovnih mest

Ukrep po SLR

Spodbujati podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in ustvarjenje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev

Specifični cilj

Spodbujanje podjetniške aktivnosti in inovativnih partnerstev ter razvoj in trženje lokalnih potencialov

 

Namen operacije

V Goričkem prostoru imamo številne lokalne potenciale, ki so turistično privlačni, a so med njimi precejšnje krajevne razdalje, kar predstavlja oviro za turiste, ki se prvič srečajo z goričkim okoljem. Res da obstajajo na območju LAS Goričkega turistični informacijski centri (TIC), ki pa so nepovezani in ne ponujajo enotne turistične mreže, kajti za vsak TIC je pomembno, da čim bolje predstavi znamenitosti svojega območja in tako privabi turiste v svoje kraje. Drugi pomembni kazalnik neenakomerne turistične obiskanosti območja LAS Goričko je dostop do informacij o lokacijah, na katerih so skriti kotički območja LAS Goričko, v katerih se nahajajo naravni, kulturni ali kulinarični Gorički biseri. Navedeno je moč podkrepiti z dejstvom, da je turistom preko svetovnega spleta najbolj dostopna informacija o termalnih kopališčih v Pomurju, kar pa na območju LAS Goričko vključuje le obisk term v Moravskih Toplicah. Posledično beleži Občina Moravske Toplice tudi največ nočitev. Veliko turistov prihaja na območje LAS Goričkega z avtobusi v obliki organiziranih eno ali večdnevnih izletov, pri čemer so turisti glede obiska Goričkih biserov omejeni na tiste lokacije, ki jih izbere organizator potovanja. Slednji običajno izbere najbolj tipične bisere LAS Goričko, kot so cerkev in Grad pri Gradu, Dvorec Rakičan... Poleg najbolj obiskanih, je območje LAS Goričko bogato s številnimi drugimi znamenitostmi, ki so vredne obiska,. V kolikor pride turist v Pomurje z javnim prevoznim sredstvom (vlakom ali avtobusom), ima na splošno skromne povezave javnega prometa do naselij, navedenih v tej operaciji (zgodaj zjutraj ali okrog 15.00 ure, kar je vezano na dnevne migracije šolarjev in zaposlenih), kaj šele do točk turističnih biserov. Vse navedeno turista prikrajša, da bi obiskal in odkril skrite bisere Goričkega, v smislu razvoja turizma na Goričkem pa pomeni stagnacijo turizma oz. počasen nadaljnji razvoj turizma. Če strnemo je največji problem slabe obiskanosti Goričkih biserov krajevna razdrobljenost in skromne informacije glede mobilnosti turistovo do skritih Goričkih biserov. Z operacijo bomo turistom ponudili ključne rešitve, ki bodo omogočile večjo informiranost turistov o Goričkih biserih in mobilnost do le-teh. Operacija bo temeljila na štiri pomembnih aktivnostih, ki bodo produkte celotnega LAS Goričko (poimenovali smo jih Gorički biseri) povezali v enotno mrežo, v kateri bo imel turist različne možnosti izbire, prilagojene svojim interesom obiska območja LAS Goričko. Vzpostavil se bo koncept mobilnosti turistov  po sistemu HOP ON HOP OFF prevozov in VIP prevozov. Z novima lokalnima storitvama prevozov bomo bistveno povečali mobilnost turistov in vplivali na promocijo in trženje že obstoječih lokalnih produktov, kar bo okrepilo trenutno tržno verigo domačih proizvodov, hkrati pa bo spodbudilo podjetniško aktivnost, vezano na dodatno ponudbo proizvodov iz domačih lokalnih surovin in nastajanje novih inovativnih partnerstev. Z operacijo bomo poskrbeli tudi za rekreativne turiste, katerim bomo omogočili izposojo koles, preko česar bodo lahko združiti rekreacijo z dostopom do lokalnih turističnih znamenitosti. S povečano mobilnostjo turistov do ciljno določenih Goričkih biserov bomo povečali obiskanost posameznih naselij LAS Goričko, domačine pa spodbudili k podjetniški aktivnosti. Ker se sodobni turisti pogosto odločajo za ogled določenega kraja in njegovih znamenitosti na podlagi informacij, ki jih pridobijo doma preko svetovnega spleta in posledično rezervirajo izlete/oglede/prireditve preko spletnih rezervacij, bomo z operacijo vzpostavili večjezično spletno stran s spletno aplikacijo, ki bo omogočala direktno spletno rezervacijo izletov po poteh Goričkih biserov. Preko spletne aplikacije bomo ponudili tudi možnost prihoda turistov iz letališč/železniških postaj iz sosednjih držav na območje LAS Goričko. Na opisan način bomo turistu najprej olajšali možnost prihoda v naše okolje, ko pa bo v našem okolju, pa mu bomo omogočili brezskrbno mobilnost po poteh Goričkih biserov. Večjezična spletna stran bo temeljna spletna vstopna točka, ki bo pripomogla k večji in celovitejši informiranosti turistov glede območja LAS Goričko in Goričkih biserih, kar bo pri turistih vplivalo na lažjo in hitrejšo odločitev za prihod na območje LAS Goričko in izlete po območju LAS Goričko.

 

Cilji operacije

Območje LAS Goričkega ima številne naravne, kulturne in kulinarične znamenitosti, ki so razdrobljene po celotnem LAS Goričko. Dodatno razdrobljenost povzroča pretežno individualna promocija, pri kateri posamezni ponudnik domačega proizvoda/storitve ali posamezna občina LAS Goričko promovira le svoje produkte oz. znamenitosti. Na turistično informacijskih točkah ponudba potencialov LAS Goričkega ni povezana v zaokrožene celote, na podlagi katerih bi se turisti lažje odločili, katere znamenitosti območja LAS Goričko si želijo ogledati, kaj okusiti in kaj doživeti. Lokalni akterji smo v tej operaciji ustanovili partnerstvo, ker želimo povezati Goričke turistične, naravne, kulturne in kulinarične produkte, ki smo jih poimenovali Gorički biseri, v enotno mrežo, do katere bodo imeli lažji in celovitejši dostop turisti, ki obiščejo območje LAS Goričko. Povezanost in večja obiskanost Goričkih biserov, povečanje promocije in posledično prodaje lokalnih proizvodov iz domačih surovin ter predstavitev ljudskih običajev, značilnih za območje LAS Goričko se bo povečala skozi izbrani cilj spodbujanje podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativnih partnerstev za razvoj in ustvarjanje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev, preko naslednjih aktivnosti: vzpostavitve koncepta mobilnosti turistov po sistemu HOP ON HOP OFF PREVOZOV in VIP PREVOZOV, kreiranja vstopne točke Goričkih biserov, izvedbe promocijske kampanje in iskanja potencialov Goričkega in aktivacije nevladnega sektorja za podporo Goričkim biserom.

Z realizacijo operacije bodo doseženi številni pozitivni učinki:

  • na strani turista: vstopna točka Goričkih biserov bo ponujala enotno mrežo turističnih znamenitosti celotnega območja LAS Goričko, kar bo prispevalo k večji informiranost turistov, novi storitvi prevozov bosta povečali mobilnost turistov po skritih krajih Goričkih biserov, neposredna udeležba turistov na tradicionalnih dogodkih pa bo omogočila spoznavanje običajev življenja ljudi v Goričkem podeželskem okolju,

  • na strani organizatorjev prireditev: večjo obiskanost tradicionalnih prireditev, dogodkov in srečanj,

  • na strani domačih lokalnih proizvajalcev: več možnosti za trženje kakovostnih domačih lokalnih produktov,

  • za celotno območje LAS Goričkega: vzpostavitev povezane turistične mreže različnih ponudnikov storitev območja LAS Goričko in posredna promocija območja LAS Goričko preko turistov, ki bodo informacije o doživetjih v LAS Goričko prenesli med znance v svoje domače okolje, kar bo odprlo nove možnosti za povečan obisk območja LAS Goričko.

Tako bo realizacija operacije na eni strani prispevala k večji informiranosti in mobilnosti turistov po Goričkih biserih, povečanju privlačnosti turistične ponudbe LAS Goričko, povečanju turistične promocije območja LAS Goričko, na drugi strani pa k večji povezanosti tržnih produktov Goričkega v enotni mreži, kar bo vplivalo na večjo in enakomernejšo obiskanost vseh možnih produktov Goričkega, zagotovilo konkurenčnost vseh proizvodov v verigi, omogočilo večji tržni doprinos prodajalcem lokalnih proizvodov in posledično ustvarjanje novih delovnih mest ter uspešno izkoriščenje lokalnih proizvodov Goričkega. Operacija bo celostno poskrbela za razvoj in trženje lokalnih potencialov Goričkega v naravnem, kulturnem in kulinaričnem smislu ter v smislu angažiranja ranljivih skupin.


Kazalniki učinka

  •        Število novih lokalnih produktov in storitev (4)

  •        Število inovativnih partnerstev (1)

  •        Število programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključenost          mladih, žensk, starejših, brezposelnih, Romov in Madžarov (3)

  •        Število izvedenih izobraževalnih / ozaveščevalnih aktivnosti (1)

 

Obdobje izvajanja operacije

01. 09. 2017

30. 10. 2018


Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

77.483,05

52.821,82


Kontakt

mag. Dejan Prasl, tadejapitz@gmail.com, 041-215-032
 

KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke