Novice LAS Goričko

Tedni vseživljenskega učenja (TVU) 2023

V času od 15. maja do 18. junija 2023 potekajo po Sloveniji Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2023.

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v ...

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Zakladi območja LAS Goričko

Zakladi Goričkega

 

Vodilni partner operacije


Zveza kulturnih in turističnih društev Občine Puconci

Puconci 80                 

9201 Puconci

 

Partnerji operacije


Javni zavod Razvojni zavod Občine Puconci, Bodonci 7, 9265 Bodonci

ND, video studio, Denis Horvat, s.p., Gorica 59A, 9201 Puconci


Tematsko področje ukrepanja

Varstvo okolja in ohranjanje narave

Ukrep po SLR

Ohraniti stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja

Specifični cilj

Biotske raznovrstnosti in varovanje okolja z zagotavljanjem kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja/ osveščanja


Namen operacije

Območje LAS Goričko odlikuje velika biotska raznovrstnost ter prisotnost redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Velik del območja je v Naturi 2000, na območju pa je tudi zavarovano območje Krajinski park Goričko. Kot že ugotavlja Strategija lokalnega razvoja LAS Goričko 2014-2020 pa so aktivnosti na področju varovanja narave in okolja nepovezane, prav tako pa je prisotna nizka stopnja ozaveščenosti prebivalstva o delovanju narave in o varovanju kakovosti v okolju. Dodatno težavo predstavlja nedefiniranost konkretnih potencialov za ukrepanje v mikrolokacijah in posledično naravna ogroženost le-teh. Zaradi pomanjkanja osvečenosti in informiranosti o biotski raznvrstnosti ter naravne in kulturne dediščine na območju LAS Goričko obstaja nevarnost za zanemarjanje teh značilnosti in s tem posledično slabšanje stanja okolja. Projekt bo zato identificiral posamezne posebnosti naravne in kulturne dediščine, jih raziskal in zagotovil produkcijo predstavitvenih filmov in promocijskih brošur. Vse to bo poskrbelo za dvig ozaveščenosti in s tem k trajnemu varovanju okolja. Projekt tako prinaša kakovstno interpretacijo te dediščine in pomembno prispeva k izobraževanju in ozaveščanu. Ciljna skupina projekta je celotno prebivalstvo na območju LAS Goričko, saj je izobraženost in ozaveščenost, ki trajno prispeva k ohranjanju stanja naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino okolja, ključnega pomena za vse družbene skupine. Korist od projekta bodo imeli vsi prebivalci območja LAS. Glavne dejavnosti projekta bodo izvedene v eni fazi in se nanašajo Identifikacijo posameznih točk biotske raznovrstnosti, naravne in kulturne dediščine ter vzpostavitev partnerstva Zakladi območja LAS Goričko,  Interpretacija ohranjanja biotske raznolikosti, naravne in kulturne dediščine,  Ozaveščevalni dogodek Zakladi območja LAS Goričko ter Obveščanje in promocija. S identifikacijo naravnih in kulturnih posebnosti po posameznih naseljih bodo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi določene vsebine za izvajanje projekta. Na podlagi usklajevanj s predstavniki lokalne skupnosti in drugimi akterji na območju, bodo posamezne popisane lokacije oz. posebnosti tudi potrjene. V nadaljevanju izvajanja projekta bo na podlai usklajenih scenarijev opravljeno snemanje na terenu in studiu ter nato opravljena postprodukcija in finalizacija  promocijskih filmov po posamezni naseljih in skupni dokumentarni film naravnih in kulturnih značilnosti celotnega območja LAS. Na podlagi zbranih gradiv in identificiranih lokacij bodo izdelane tudi skupne brošure, ki bodo služile promociji varovanja narave.


Cilji operacije

Predlagana operacija se naslanja na priložnost območja LAS, ki ga odlikujejo pestre naravne razmere in velika biotska raznovrstnost ter prisotnost redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Kot ugotavlja tudi analiza stanja v okviru SLR so aktivnosti na področju varovanja narave in okolja nepovezane, prisotna pa je tudi nizka stopnja osveščenosti prebivalstva o delovanju narave in o varovanju kakovosti v okolju ter posledična ogroženost le-teh. Za izboljšanje stanje ohranjenosti vrst in habitatnih tipov zato predlagana operacija zagotavlja kakovostno intepretacijo naravovarstvenih površin in naložbo v opremo za obisk identificiranih točk biotske raznovrstnosti, naravne in kulturne dediščine. Novi načini interpretacije teh zakladov v obliki multimedijskih filmskih predstavitev, spletne info točke, brošur, inovativno označevanje z aplikacijo QR kod, inovativno partnerstvo skrbnikov identificiranih točk ter ozaveščanje in informiranje zagotavljajo izboljšanje stanja narave in ohranjajo stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja.


Kazalniki učinka

  • Število inovativnih partnerstev (1)

  • Število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine (2)

  • Število izvedenih izobraževalnih/ozaveščevalnih aktivnosti (1)

 

Obdobje izvajanja operacije

01. 09. 2017

30. 10. 2018


Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

36.146,30

29.913,03


Kontakt

Uroš Kamenšek, uross13@gmail.com, 041 377 161KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke