Novice LAS Goričko

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Nova spletna stran lokalna-ponudba.si

V okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja, kjer poleg LAS Goričko 2020 sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline, je bila vzpostavljena nova spletna stran z interaktivno mapo – www.lokalna-ponudba.si.


Na spletni strani je iz vsakega območja ...

Odkrivanje zakladov Goričkega

Gorički zakladi

 

Vodilni partner operacije


Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot

Ulica Štefana Kovača 40

9000 Murska Sobota

 

Partnerji operacije

 

Pribinovina proizvodno in storitveno podjetje d. o. o., Markišavci 44, 9000 Murska Sobota PE Eko socialna kmetija Korenika, Šalovci 86, 9204 Šalovci

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
Romsko društvo za socialni razvoj in pravično družbo - Preboj, Gornji Črnci 18, 9261 Cankova
Kulturno društvo godcev in pevcev "Gorički lajkoši", Gornji Petrovci 32, 9203 Petrovci
Kulturno - turistično društvo Puconci, Puconci 30, 9201 Puconci
MEDIČARSTVO Damjan Celec s.p., Ratkovci 8, 9207 Prosenjakovci - Partosfalva

 

Tematsko področje ukrepanja

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, ustvarjanje novih delovnih mest, varstvo okolja in ohranjanje narave.

Ukrep po SLR

Usmerjenost na razvoj in promocijo nove, inovativne turistične ponudbe na območju LAS Goričko, v povezavi s tradicionalnimi prireditvami.

Specifični cilj

Z aktivnostmi spodbujati ciljne skupine (mlade, brezposelni)  k podjetniškemu delovanju in s tem prispevati k dvigu podjetniških kompetenc ter ustvariti možnosti delovnega mesta ali zaposlitve.

 

Namen operacije

Za Pomurje so značilni negativni demografski trendi z visoko naravno izgubo prebivalstva in z negativnim ravnotežjem prebivalstva zaradi preseljevanja, katerega rezultat je upadanje in hitro stanje prebivalstva. Pomurje se dolga leta sooča z najvišjimi stopnjami brezposelnostiv Sloveniji, še posebej na podeželskih območjih, kjer je tudi največ revščine in socialne izključenosti. Na območju LAS znaša stopnja brezposelnosti 19,38% in krepko presega slovensko povprečje (12,3%). Posebej na podeželskih območjih LAS Goričko je kmetijstvo še vedno prevladujoča oblika gospodarske dejavnosti, vendar se velika večina pridelka proda v obliki primarnih proizvodov, kjer je dodana vrednost sorazmerno nizka. Zato je na območju LAS potrebno intenzivneje razvijati komplementarne dejavnosti, ki bodo omogočale realizacijo višje dodane vrednosti v kmetijstvu, ohranjale okolje (ekološki pristop), hkrati pa tudi zagotavljale nastanek in trajni obstoj novih delovnih mest v povezanih predelovalnih dejavnosti in turizmu. Na ta način je moč zmanjšati brezposelnost na območju in pritegniti mlajše prebivalstvo z vizijo kakovostnega bivanja v naravnem okolju. Z aktivnostmi delovnega slopa A1 bomo ciljnim skupinam zagotovili nova znanja in približali podjetniške priložnosti območja. V okviru teh aktivnosti jih bomo predstavili način delovanja blagovne znamke "Diši po prekmurju" in priložnosti vključevanja novih ponudnikov pri skupnem trženju in promociji, tako izdelkov in storitev v okviru turistične ponudbe. Skupno trženje izdelkov že poteka v velikih trgovskih verigah (Mercator in Spar) ter v manjših specializiranih trgovinah po celi Sloveniji. Posebno pozornost bomo namenili tudi povečanju prepoznavnosti socialnega podjetništva in praktičnemu delu z osebami iz ranljivih skupin, ki bodo lahko ob tem prepoznale svoje priložnosti za usposabljanje in zaposlovanje. To se bo izvajalo na eko socialni kmetiji Korenika, ki je prepoznavna kot primer dobre prakse socialnega podjetništva v širšem evropskem prostoru. Razvili bomo nove turistične programe (pakete) v povezavi s tradicionalnimi prireditvami. Na prireditve namreč želimo privabiti goste iz ostalih koncev Sloevnije in tujine ter jim pričarati nepozabna, avtentična doživetja, ki bodo prispevala k večji prepoznavnosti območja in bodo zagotovila obiske tudi v prihodnje ter prispevala k večji prepoznavnosti območja in bodo zagotovila obiske tudi v prihodnje ter prispevala k promociji območja. Poleg obiska prireditve jim bomo zagotovili celodnevne programe dogajanja s spoznavanjem vrednot območja (naravne in kulturne znamenitosti, še ohranjanje tradicionalne obrte, kulinarična ponudba, predelava na kmetijah...). Pri tem se bomo osredotočili na lokalne posebnosti, ki še niso prepoznavne in jih tudi sami ne poznamo in ne cenimo dovolj. Zato pa jih bomo najprej pripravili turistične programe (pakete). K sodelovanju bomo povabili ciljne skupine  operacije in tako razširili ter utrdili inovativno partnerstvo.

 

Cilji operacije

- Zagotoviti prepoznavanje podjetniških priložnosti
   Vključiti najmanj 100 oseb iz ciljnih skupin.
- Razviti nove turistične programe, promovirati ponudbo in razširiti inovativno partnerstvo
   Razviti in realizirati novo ponudbo na 5-tih prireditvah in v partnerstvo vključiti 5 novih organizacij
   Vse cilje bomo dosegli 30. 9. 3032.


Kazalniki učinki

 • Število novo ustvarjenih delovnih mest.
 • Število novih lokalnih produktov in storitev.
 • Število novih, inovativnih partnerstev.
 • Število izvedenih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti in vedenja o podjetništvu, posebno socialnem podjetništvu.
 • Izdelani krovni stateški "program za okolje" z evidentiranimi ključnimi aktivnostmi po sektorjih, z implementacijo minimalno treh ukrepov.
 • Število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine.
 • Število izvedenih izobraževalnih/ozaveščevalnih aktivnosti glede ohranjanja stanja naravnega okolja, biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine območja.
 • Število dogodkov o pomenu zmanjšanja obremenitve okolja s toplogrednimi plini, ki vključujejo učinkovito rabo energije in izkoriščanje endogenih potencialov energije.
 • Izdelani poslovni model energetske kooperative ali ESCO sistem.
 • Število podprtih integriranih rešitev medgeneracijske vključenosti.
 • Število programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključenost mladih, žensk, starejših, brezposelnih, Romov in Madžarov.

 

Obdobje izvajanja operacije

 

 

 

Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

69.284,00

 48.000,00

Kontakt

Tatjana Škrilec, tatjana.skrilec@gmail.com

KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke