Novice LAS Goričko

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Nova spletna stran lokalna-ponudba.si

V okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja, kjer poleg LAS Goričko 2020 sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline, je bila vzpostavljena nova spletna stran z interaktivno mapo – www.lokalna-ponudba.si.


Na spletni strani je iz vsakega območja ...

Pozabljeni resursi

PORE

 

Vodilni partner operacije


Lokalna energetska agencija za Pomurje

Martjanci 36

9221 Martjanci

 

Partnerji operacije

 

ZAVOD KORAK NAPREJ MURSKA SOBOTA so.p.,Cvetkova ulica 2f, 9000 Murska Sobota

SAUBERMACHER - KOMUNALA MURSKA SOBOTA d.o.o., Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota
OBČINA PUCONCI, Puconci 80, 9201 Puconci

 

Tematsko področje ukrepanja

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, varstvo kolja in ohranjanje narave, ustvarjanje novih delovnih mest.

Ukrep po SLR

Vlaganje v razvoj in izvedbo dejavnosti za ozaveščanje prebivalcev s celotnega območja LAS Goričko za ustrezno odlaganje in sortiranje odpadkov, zmanjšanje onesnaževanja okolja in razvoju bodoče družbe brez odpadkov ZERO WASTE.

Specifični cilj

Spodbujati podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativnosti ter inovativna  partnerstva za razvoj in ustvarjanje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev. Ohraniti stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja. Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učnikovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj okolja. Izboljšati možnost za ponovno vključitev na trg dela in družbeno okolje, povečati medgeneracijsko sodelovanje ter socialno vključenost ranljivih skupin na urbanih območjih LAS.

 

Namen operacije

Namen operacije je skozi predstavitev rešitev ponovne uporabe zmanjšati količino odpadkov v okolju in preko pridelave rastlinskega olja na kmetijskih površinah znižati rabo fosilnih goriv ter s tem doprinesti k varovanju okolja, varovanju naravnih resursov ter povečati trajnostno rabo naravnih resursov v našem okolju.

 

Cilji operacije

- Zmanjševanje kol. odp. tekstila v meš. kom. odpadkih za 45% in odp. jedilnega olja v kanalizaciji za 40%.
- Vzpostavitev inovativnih partnerstev.
- Zagon trajne storitve zbiralnic odp. pohištva.
- Izvedba dogodkov za dvig ozaveščenosti preb - ravnanje z odpadki in ponovne uporabe.
- 10 poslovnih načrtov in model kooperative.
- Strokovni ogled predelave in uporabe rast. olja.


Kazalniki učinki

 • Število novih ustvarjenih delovnih mest.
 • Število novih lokalnih produktov in storitev.
 • Število novih, inovativnih partnerstev.
 • Število izvedenih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti in vedenja o podjetništvu, posebno socialnem podjetništvu.
 • Izdelani krovni strateški "program za okolje" z evidentiranimi ključnimi aktivnostmi po sektorjih, z implementacijo minimalno treh ukrepov.
 • Število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine.
 • Število izvedenih izobraževalnih/ozaveščevalnih aktivnosti glede ohranja stanja naravnega okolja, biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine območja.
 • Število dogodkov o pomenu zmanjšanja obremenitve okolja s toplogrednimi plini, ki vključujejo učinkovito rabo energije in izkoriščanje endogenih potencialov energije.
 • Izdelani poslovni model energetske kooperative ali ESCO sistem.
 • Število podprtih integriranih rešitev medgeneracijske vključenosti.
 • Število programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključenost mladih, žensk, starejših, brezposelnih, Romov in Madžarov.

 

Obdobje izvajanja operacije

 

 

 

Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

168.319,42

 11.745,00

Kontakt

Bojan Vogrinčič, bojan@lea-pomurje.si

KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke