Novice LAS Goričko

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Nova spletna stran lokalna-ponudba.si

V okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja, kjer poleg LAS Goričko 2020 sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline, je bila vzpostavljena nova spletna stran z interaktivno mapo – www.lokalna-ponudba.si.


Na spletni strani je iz vsakega območja ...

Skupaj za podeželje

 

Vodilni partner operacije


Društvo za prepih znanja in informacij Vöter

Gregorčičeva ulica 6

9000 Murska Sobota

 

Partnerji operacije

 

Kocljevina - zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb,Prosenjakovci 67c, 9207 Prosenjakovci

Zavod za turizem, šport in kulturno Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci
Dom Brigita, nastanitvene in druge storitve, Brigita Beznec s.p., Puconci 237, 9201 Puconci

 

Tematsko področje ukrepanja

Ustvarjanje novih delovnih mest, varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Ukrep po SLR

Z namenom reševanja konkretnih izzivov na področju povečanja oskrbe tako gospodinjstev kot tudi javnih/zasebnih zavodov in drugih institucij z lokalno pridelano hrano bomo vzpostavili model sodelovanja med različnimi deležniki (lokalni ponudniki, tržno-prodajna točka, odjemalci - javni/zasebni zavodi in druge institucije) v zagotavljanju kratkih vreig na področju oskrbe z lokalno hrano, in sicer na takšen način, da bomo v projektne aktivnosti vključili deležnike iz ranljivih družbenih skupin (Dom Brigita) ter deležnike, ki zagotavljajo podporno okolje ranljivim ciljnim skupima (Zavod Kocljevina).

Specifični cilj

Partnersko sodelovanje med ponudniki, tržno-prodajno točko in dojemalci. Prispevanje k oskrbi javnih in zasebnih institucij iz različnih sektorjev kakor tudi k oskrbi širše populacije z bolj zdravo, hranljivejšo hrano.

 

Namen operacije

Območje, ki ga pokriva operacija LAS Goričko se sooča s številnimi izzivi, med drugimi tudi s parcialnim delovanjem in nastopanjem na trgu, kakor tudi le priložnostnim sodelovanjem lokalnih pnudnikov kmetijskih pridelkov in prehrambenih produktov. Na drugi strani pa se območje sooča tudi s premajhno oskrbo lokalnega prebivalstva, javnih zavodov in drugih institucij z lokalno pridelano hrano. Predvsem za javne zavode in druge institucije nabava lokalno pridelane hrane zahteva preveč časa za za zbiranje ponudb ter za dogovarjanje z razdrobljenimi ponudniki na podeželju. Iz tega razloga bomo skozi projekt vzpostavili sodelovanje in inovativno parnerstvo med različnimi deležniki z namenom reševanja konkretnih izzivov na področju povečanja oskrbe tako gospodinjstev kot tudi javnih zavodov in drugih institucij z lokalno pridelano hrano in prehranskimi produkti. Vzpostavili bomo model sodelovanja med različnimi deležniki (lokalni ponudniki, tržno-prodajna točka, odjemalci - javni zavodi in druge institucije) v zagotavljanju kratkih verig na podrčju oskrbe z lokalno hrano, in sicer na takšen način, da bomo v projektne aktivnosti vključili deležnike iz ranljivih skupin ter deležnike, ki zagotavljajo podporno okolje ranljivim ciljnim skupinam (Zavod Kocljevina). V kratke prehranske verige bomo z vzpostavitvijo promocijsko-informacijskega stišča in drugih opredeljenih aktivnosti vključili tudi potrošnike - lokalno prebivalstvo.Za uspešno vzpostavitev kratkih verig v oskrbi z lokalno pridelano hrano bomo skozi aktivnost Vzpostavljanje kratkih verig za prodajo produktov lokalnih ponudnikov:

 •  najprej v mrežo povezali ponudnike;
 • vzpostavili manjkajoči člen v okolju, ki bo temeljil na partnerstvu med ponudniki in dojemalci ter bo skrbel za plasiranje hrane in prehrambenih podukov po načelu kratkih verig (tržno-prodajna točka Kocljevina);
 • poiskali/zagotovil zainteresirane odjemalce/potrošnike na strani javnih zavodov in drugih institucij iz različnih sektorjev.
Z dvig strokovne usposobljenosti kadra, ki bo sodeloval v kratkih verigah oskrbe z lokalno pridelano hrano bomo skozi aktivnost Krepitev zmogljivosti izvedli izobraževanja na treh nivojih, in sicer izobraževanja za ponudnike, izobraževanja za odjemalce ter izobraževanja za potrošnike. Z namenom, da v praksi spodbudimo širšo populacijo k nakupu in uživanju sezonske lokalno pridelane hrane in prehranskih produktov bomo skozi aktivnosti Vključenost ponudbe v lokalno okolje vzpostavili promocijsko-informacijsko stišče, posluževali pa se bomo tudi organizacije kmečkih tržnih v večjih urbanih vaških središč na območju izvajanja operacije ČAS Goričko. Na ta način bo lokalno pridelana in predelana hrana fizično in cenovno dostopna širši  populaciji ter bo dosegla dosegla kupce, katerim je pot do kmetije ali lokacije ponudnika predolga. Aktivnost poleg zagotavlja oskrbe širšega prebivalstva s kakovostnejšimi živili vpliva tudi na razvoj in ohranjanje slovenskega kemtijstva in podeželja, spodbuja lokalno gospodarstvo ter prispeva k oživljanju vaših središč. Za celovit pristop v reševanju izziva na področju razdrobljenosti lokalnih ponudnikov, premajhne oskrbe z lokalno pridelano hrano in administrativnih težav, za vključevanje lokalno pridelane hrane na jedilnike javnih in drugih npr. socialno-varstvenih zavodov, bomo z aktivnostjo Vzpostavitev modela oskrbe z lokalno pridelano hrano zagotovili povezovanje v kratke prehranske verige na podlagi programa sodelovanja. Ta oblika sodelovanja zagotavlja dostop do kakovostnejšihin hranljivejših živil, prinaša prednosti skupnega tržnega nastopa in promocije, omogoča odpravo administrativnih ovir v nabavi lokalne hrane, niža stroške zaradi krajših distribucijskih poti ter dodatno prispeva k reševanju socialne in zaposlitvene politike, saj vključuje deležnike iz ranljivih družbenih skupin, in sicer:
 • ponudniki (pripadniki madžarske narodne skupnosti);
 • tržno-prodajna točka (pripadniki madžarske narodne skupnosti, Romi, invalidne osebe, osebe s težavami v duševnem zdravju. dolgotrajno nezaposlene osebe, osebe z nižjo stopnjo ravni izobrazbe):
 • odjemalci v našem primeru socialno-varstveni zavod (osebe starejše od 65 let, invalidi in bolniki kot ranljiva družbena skupine).

 

Cilji operacije

Cilj je po načelu kratkih prehranskih verig povezati razdrobljene ponudnike lokalne hrane, vzpostaviti tržno-prodajno točko kot majkajoči člen med ponudniki in odjemalci ter poiskati potrošnike lokalne hrane, v oskrbo z lokalno pridelano hrano pa vključil tudi ranljive družbene skupine.


Kazalniki učinki

 • Število novo ustvarjenih delovnih mest.
 • Število novih lokalnih produktov in storitev.
 • Število novih, inovativnih partnerstev.
 • Število izvedenih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti in vedenja o podjetništvu, posebno socialnem podjetništvu.
 • Izdelani krovni stateški "program za okolje" z evidentiranimi ključnimi aktivnostmi po sektorjih, z implementacijo minimalno treh ukrepov.
 • Število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine.
 • Število izvedenih izobraževalnih/ozaveščevalnih aktivnosti glede ohranjanja stanja naravnega okoljam biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine območja.
 • Število dogodkov o pomenu zmanjšanja obremenitve okolja s toplogrednimi plini, ki vključujejo učinkovito rabo energije in izkoriščanje endogenih potencialov energije.
 • Izdelani poslovni model energetske kooperative ali ESCO sistem.
 • Število podprtih integriranih rešitev medgeneracijske vključenosti.
 • Število programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključenost mladih, žensk, starejših, brezposelnih, Romov in Madžarov.

 

Obdobje izvajanja operacije

 

 

 

Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

54.114,09

 39.650,94

Kontakt

Ines Sukič, ines.sukic@gmail.com

KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke