Novice LAS Goričko

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Nova spletna stran lokalna-ponudba.si

V okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja, kjer poleg LAS Goričko 2020 sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline, je bila vzpostavljena nova spletna stran z interaktivno mapo – www.lokalna-ponudba.si.


Na spletni strani je iz vsakega območja ...

Podaljšanje Javnega poziva LAS Goričko 2020 po EKSRP!

Zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ter z tem povezanem omejenem delovanju različnih organov, oteženi komunikaciji, upočasnjenimi delovni procesi ter okrnjenim ali celo onemogočenim delovanjem številnih podjetij, smo se odločili podaljšati ...

Krepitev medgeneracijskega sodelovanja na območju LAS Goričko

Sožitje generacij

 

Vodilni partner operacije


Občina Kuzma

Kuzma 60C

9263 Kuzma

 

Partnerji operacije

 

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan,  Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota

LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA ZA POMURJE, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci, Martjanci 36, 9221 Martjanci
PRO -ING, Programski inženiring, Robert Kološa s.p., Ulica Štefana Kovača 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota

 

Tematsko področje ukrepanja

Ustvarjanje novih delovnih mest, varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.


Ukrep po SLR

Izboljšati položaj starejših, mladih, Romov in drugih ranljivih ciljnih skupin na območju LAS Goričko skozi medsektorski, medkulturni in medgeneracijski pristop.

Specifični cilj

Razvoj skupnih programov in aktivnosti, ki so namenjeni starejšim, mladim in Romom ter drugim ranljivim skupinam. Ohranjanje in vzpodbujanje sodelovanja med različnimi ranljivimi skupinami in posledično k aktivnemu in zdravemu načinu življenja prebivalstva na območju LAS Goričko.

 

Namen operacije

Prekmurje, katerega del je območje LAS Goričko, sodi med socialno najbolj ogrožene pokrajine v Sloveniji. Prav tako na območju ni ustreznega prenosa znanja med generacijami, mladi so velikokrat nezainteresirani, v okolju je zaznati tudi šibko vključenost pripadnikov romske skupnosti v družbeno okolje. Problematika socialno ogroženih skupin prebivalstva na območju LAS Goričko je sicer bila v preteklosti že velikokrat obravnavana, vendar redko skozi celostni pristop. Z operacijo sodelovanja "SOŽITJE"   bomo obravnavali problem prej omenjenih ranljivih skupin, prebivajočih na območju LAS Goričko skozi medsektorski, medkulturni in medgeneracijski pristop. Skozi medsektorsko sodelovanje bomo razvili skupne programe in aktivnosti, ki bodo namenjeni starejšim, mladim in Romom ter tudi drugim ranljivim skupinam. Prav tako bomo posebno pozornost namenili ohranjenju in vzpodbujanju sodelovanja med različnimi ranljivimi skupinami in posledično k aktivnemu in zdravemu načinu življenja prebivalstva na območju LAS Goričko, pri čemer bomo upoštevali naslednje:
-aktivno in zdravo življenje,
-participacijio in socialno vključevanje, preprečevanje diskriminacije,
-promocijo dostojanstva, zdravja in neodvisnega življenja,
-promocijo medgeneracijske solidarnosti in izmenjava znanj ter izkušenj,
-zmanjšanje revščine,
-dostop do znanja, izobraževanja in usposabljanja.
Z vzpostavitvijo mobilnih informacijskih točk bomo omogočili prenos znanja in izkušenj iz različnih področij ter vzpostavili skupne elemente druženja med starejšimi, mladimi, Romi in ostalimi ranljivimi skupinami. S tem bomo dolgoročno prispevali k izboljšanju socialnega iN družbenega življenja ranljivih skupin prebivalstva območja Goričko ter k vsesplošni krepktvi medčloveških odnosov in k promociji vitalnega načina življenja. Slednje bomo vzpodbujali tudi s pomočjo aplikacije za krepitev in ohranjanje kognitivnih sposobnosti, saj se bodo starejši naučili rokovati z novimi tehnologijami in bodo hkrati okrepili svojo spoznavne oz. intelektualne sposobnosti. Aplikacija bo hkrati orodje za ozaveščanje in preprečevanje nastopa bolezenskih stanj v starosti (demenca).
Glavni cilj našega sodelovanja je povečanje aktivnosti oz. programov za starejše, mlade in Rome, skozi katere bomo izboljšali njihov vsesplošen položaj in omogočili porast medgeneracijskega in medkulturnega sodelovanja. Slednje bomo spodbudili tudi skozi delavnice in druženja, ki jih bomo izvajali tekom operacije. Posebno pozornost bomo namenili medgeneracijskem delavnicam, v okviru katerih bodo tako starejši kot mladi in druge vključene ranljive skupine prejeli znanja in izkušnje.

 

Cilji operacije

-Povečanje števila aktivnosti/programov, namenjenih ranljivim skupinam prebivalstva območja LAS Goričko.
-Povečanje medgeneracijskega sodelovanja na območju LAS Goričko.
-Večja vključenost starejših, mladih in Romov v družbeni, kulturni in gospodarsko-turistični razvoj območja LAS G oričko.
-Vzpostavitev novih partnerjev za reševanje problematike ranljivih skupin prebivalstva na območju LAS Goričko.


Kazalniki učinki

-Število novo ustvarjenih delovnih mest (1)
-Število novih lokalnih produktov in storitev (1)
-Število novih, inovativnih partnerstev (4)
-Število dogodkov o pomenu zmanjšanja obremenitve okolja s toplogrednimi plini, ki vključujejo učinkovito rabo energije in izkoriščanje endogenih potencialov energije (2)
-Število podprtih integriranih rešitev medgeneracijske vključenosti (2)
-Število programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključenost mladih, žensk, starejših, brezposelnih, Romov in Madžarov (4)

 

Obdobje izvajanja operacije

 

 

 

Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

184.024,60

 134.492,64

Kontakt

Milan Matiš, milan.matis@obcina-kuzma.si
KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke