Novice LAS Goričko

Tedni vseživljenskega učenja (TVU) 2023

V času od 15. maja do 18. junija 2023 potekajo po Sloveniji Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2023.

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v ...

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

M19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

 

 

 

 

Opis


Sodelovanje med partnerstvi v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, je pomembno zlasti pri izmenjavi in prenosu primerov dobrih praks ter pri pospeševanju uspešnih projektnih zamisli.
Namen podukrepa je sofinanciranje stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države članice (medregijsko sodelovanje) kot z območji v različnih državah članicah ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).
Podukrep je namenjen reševanju specifičnih lokalnih problemov, prenosov dobrih praks med LAS, iskanju povezav in novih znanj. Operacije sodelovanja prispevajo k ciljem PRP 2014–2020 in imajo poseben poudarek na združevanju LAS s skupnimi interesi, kar generira nove ideje in razvoj inovativnih pristopov.

Vrste upravičenih operacij:
 • izmenjava izkušenj in znanj in implementacija le-teh na območju LAS;
 • razvoj in trženje storitev in proizvodov;
 • promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij;
 • vključevanje ranljivih skupin;
 • organizacija skupnih delovnih procesov, z izmenjavo virov in opreme;
 • oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov in
 • kolektivni okoljski projekti.
Prijavljene in potrjene operacije morajo zasledovati cilje iz SLR, PRP 2014–2020 ter prispevati k horizontalnim ciljem EU.

OU pripravi javni razpis, na katerega lahko kandidirajo LAS z drugo LAS v Republiki Sloveniji ali s skupino lokalnih javno-zasebnih partnerjev z drugih območij EU ali tretjih držav.

Upravičenci


Upravičenci do podpore so LAS, ki so prejeli odločbo o potrditvi LAS in SLR.

 

Upravičeni stroški


Upravičeni so le stroški povezani s skupnimi operacijami, ki imajo jasen rezultat operacije in jasno identificirajo koristi za območje. Operacija je lahko osredotočena tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem, z npr. publikacijami, seminarji namenjenimi usposabljanju, izmenjavo osebja, če le-ti peljejo k vzpostavitvi skupnih metod dela in h koordiniranemu in skupnemu delu na razvoju območja.
Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev in prispevka v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU. Podrobnejši seznam upravičenih stroškov bo objavljen najkasneje v roku dveh let od datuma odobritve PRP 2014–2020.
V primeru naložbenih operacij, se upoštevajo določbe 45. člena Uredbe1305/2013/EU.
Upravičeni so samo stroški, ki so nastali po izdaji odločbe, s katero se odobri izvajanje operacije sodelovanja LAS.
Pri upravičenosti stroškov se upoštevajo določbe 65. člena Uredbe 1303/2013/EU ter 60. in 61. člena Uredbe 1305/2013/EU.
Zgornje priznane vrednosti upravičenih stroškov so določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti. Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov bodo smiselno upoštevane zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti. Ne glede na to, pa bo moral LAS k vlogi priložiti eno ponudbo. V primeru stroškov, ki ne bodo določeni v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti pa bo moral LAS k vlogi priložiti tri ponudbe.

Pogoji za upravičenost

 • Operacija je v skladu s PS, PRP 2014–2020 in prispeva k uresničevanju ciljev določenih v SLR.
 • Operacija se ni pričela izvajati pred odobritvijo.
 • Operacija se bo izvedla na območju sodelujočih partnerjev, v skladu z določbami 70. člena Uredbe 1303/2014/EU.
 • Iz opisa operacije mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija za celotno operacijo, vključno z razdelitvijo stroškov po posameznih partnerjih in namenih.
 • Upravičeni stroški posamezne operacije še niso bili financirani z drugimi javnimi sredstvi.
 • Med partnerji v operaciji sodelovanja mora biti sklenjena pogodba o sodelovanju in jasna opredelitev načrtovanih aktivnosti s predvidenim finančnim okvirjem posameznega partnerja v projektu sodelovanja.
 • Partnerji so v skladu z 2. točko 44. člena Uredbe 1305/2013/EU.
 • Identificiran mora biti rezultat operacije in koristi za območje. Lahko je osredotočena tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem, z npr. publikacijami, seminarji namenjenimi usposabljanju, izmenjavo osebja, vendar le, če le-ti peljejo k vzpostavitvi skupnih metod dela in k koordiniranemu in skupnem delu na razvoju območja.
 • Če gre za operacijo, ki bi jo bilo možno izvesti v okviru t.i. glavnih ukrepov, mora biti to predvideno v SLR, ravno tako pa mora biti utemeljena dodana vrednosti operacije (npr. skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, razpoložljivost proračuna), da se tovrstna operacija izvaja v okviru tega podukrepa in ne preko t.i. glavnega ukrepa.
 • Za operacijo so bila izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo te operacije določa področna zakonodaja.
 • Upravičenec mora izvesti operacijo najkasneje v treh letih od prejema odločbe o potrditvi operacije.

Vrsta podpore


Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

Stopnja javne podpore je 85 % upravičenih stroškov operacije.

Pri določitvi stopnje podpore se upošteva pravila državnih pomoči.

Najnižji znesek javne podpore je 5.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore na posamezni LAS je 100.000 EUR za posamezno operacijo.

Izvedbi tega podukrepa je namenjenih 4.000.000 EUR javnih sredstev.
KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke