Novice LAS Goričko

Brezplačna računalniška izobraževanja

V okviru operacije sodelovanja LAS z nazivom Digitalne rešitve za izzive podeželja, ki je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, LAS Goričko 2020 organizira BREZPLAČNA ...

Brezplačna računalniška izobraževanja

V okviru operacije sodelovanja LAS z nazivom Digitalne rešitve za izzive podeželja, ki je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, LAS Goričko 2020 organizira BREZPLAČNA ...

Strokovna ekskurzija na Irsko!

V okviru operacije sodelovanja LAS z nazivom Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih, ki je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, smo se udeležili strokovne ekskurzije na ...


Prekmurski turistični vrtiljak


Vodilni partner operacije


Bistra hiša Martjanci – Smart house Martjanci

Zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj – Institution for research and sustainable development

VODILNI PARTNER LAS GORIČKO 2020

Martjanci 36

9221 Martjanci


Partner operacije


Društvo za trajnost virov Si.energija

VODILNI PARTNER LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

Renkovci 8

9224 Turnišče


Tematsko področje ukrepanja

Razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Ukrep po SLR

Spodbujanje podjetniške aktivnosti in inovativnih partnerstev ter razvoj in trženje lokalnih potencialov; Biotska raznovrstnost in varovanje okolja z zagotavljanjem kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja/osveščanja; Razvoj programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključevanje ranljivih ciljnih skupin v urbanih območjih.

Specifični cilj

Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve, izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti ter izboljšati možnosti za ponovno vključitev v trg dela in družbeno okolje, povečati medgeneracijsko sodelovanje ter socialno vključenost ranljivih skupin na območju LAS Goričko 2020 ter na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020.


Namen operacije

Namen operacije je v prvi vrsti ustvariti novo mrežo ponudnikov oz. posodobitev obstoječe mreže, na podlagi katere jim želimo omogočiti uveljavitev na trgu in izboljšanje njihovega delovanja. Z izobraževanji, ki bodo potekale v sklopu te operacije, želimo doseči, da se turistični ponudniki izobrazijo, kako izboljšati svojo ponudbo, kje je njihov manko in kako promovirati svoj izdelek ali storitev na trgu. Prav tako želimo vzpodbuditi njihovo razmišljanje o povezovanju, skupnem nastopu na trgu in o skupni blagovni znamki. Nenazadnje je namen izobraževanj tudi ta, da nikakor ne smemo pozabiti na trajnostno upravljanje naravne in kulturne dediščine v turizmu, saj je ravno to ena od pomembnejših nalog v turizmu. Turizem kot gospodarska panoga veliko doprinese k gospodarskemu razvoju, vendar pa moramo pri tem paziti tudi na ohranjanje osnovnih virov, ki turizem sploh omogočajo. Tako bodo delavnice namenjene tudi temu, da turistični delavci ne pozabijo na pomembno nalogo, da skrbijo za ohranjanje avtentičnosti turističnih destinacij, snujejo načrte za razvoj in tako naredijo destinacije še bolj privlačne. Pri tem želimo aktivno vključiti tudi ranljive skupine, vzpodbuditi medgeneracijsko sodelovanje ter jim prikazati možnosti zaposlitve v domačem okolju na področju turizma in ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Končni rezultat pa bo oblikovana geomatična aplikacija, ki bo zajemala sodelujoče ponudnike in jim tako nudila možnost, da predstavijo sebe in svoje dejavnosti in se na ta način promovirajo.

 


Cilji operacije

Cilj operacije je obuditev turistične ponudbe na območju LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020 z vključevanjem naravne in kulturne dediščine. Turistični ponudniki bodo tako imeli možnost, da se lažje uveljavijo na trgu, da se povežejo z drugimi ponudniki, si izmenjajo izkušnje in skupaj razvijejo ter izboljšajo turistično ponudbo celotnega območja. K temu bo pripomogla tudi geomatična aplikacija, ki bo dostopna s pomočjo mobilne naprave in bo zajemala ter predstavljala vse sodelujoče ponudnike, ki se bodo na ta način lahko promovirali in svojo ponudbo približali turistom.


Rezultati operacije

  • Analiza obstoječega stanja na področju turizma in turističnih ponudnikov,

  • Izdelava kriterijev za posamezne segmente turistične ponudbe,

  • Izdelava oznake za posamezni segment turizma in dodelitev te oznake,

  • Vzpostavitev mreže turističnih ponudnikov,

  • Izvedba delavnic in izobraževanj,

  • Izdelava geomatične aplikacije.


Obdobje izvajanja operacije

01.08.2017 do 30.11.2019


Celotna vrednost operacije v EUR

50.100,00


Znesek sofinanciranja v EUR

42.585,00


Kontakt

Jasmin Kukec, info@las-goricko.si, 02 538 16 64

 

 

-
KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke