Novice LAS Goričko

Prva sprememba SLR LAS Goričko 2020!

18. člen Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju besedila Uredba CLLD) določa, da LAS lahko enkrat letno predlaga spremembo SLR. Predlagane spremembe SLR morajo izhajati iz spremenjenih okoliščin na območju LAS. Vse spremembe ...

Prva odločba o pravici do sredstev!

LAS Goričko 2020 je v začetku meseca oktobra prejela prvo odločbo o pravici do sredstev izdano s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja po EKSRP.

Odločba je bila izdana za operacijo "Podeželsko izobraževalno središe Veščica". Nosilec operacije je Mestna občina Murska ...

4. Slovenski podeželski parlament!

LAS Goričko 2020 se je udeležila 4. Slovenskega podeželskega parlamenta, ki je zasedal v prostorih Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, 22. septembra 2017. Uvodni del je potekal 21. septembra v Šentrupertu.

Dogodek je bil organiziran na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja ...
Leta 2014 je na območju LAS delovalo 4.795 gospodarskih subjektov, v katerih je bilo zaposlenih 7.212 oseb, ki so ustvarili skupno 972.377.443 € prihodkov. Največ celotnih prihodkov po dejavnosti na območju ustvarjajo gospodarstva, ki se ukvarjajo s trgovino, vzdrževanjem in popravilom motornih vozil, sledijo gospodarstva v predelovalni dejavnosti, gospodarstva v gradbeništvu ter gospodarstva, ki se ukvarjajo s prometom in skladiščenjem. Osnovna dejavnost na območju LAS je dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil, ki ustvarja največ prihodkov na območju in v kateri je zaposlenih 1.079 ljudi. V pridelovalni dejavnosti je zaposlenih največ ljudi na območju, in sicer 2.092. Sledijo dejavnost gradbeništva, kjer je zaposlenih 606 ljudi in dejavnost promet in skladiščenje, kjer je zaposlenih 278 ljudi.
Na območju LAS Goričko je leta 2014 bilo registriranih 4.795 poslovnih subjektov, izmed katerih je bilo 810 gospodarskih družb in 3.985 samostojnih podjetnikov. Pri gospodarskih družbah je zaposlenih skupaj 5.782 ljudi, pri samostojnih podjetnikih pa 1.430 ljudi. Življenjski standard prebivalstva je nizek. Na območju prejemajo zaposleni 88,73% povprečne slovenske plače. Stopnja brezposelnosti se je na območju v zadnjih 8 letih povečala za 4,7%. Največ brezposelnih oseb je starih med 30 in 49 let in največ brezposelnih ima dokončano le I. ali II. stopnjo izobrazbe. Prav tako ni zadosti razvito podporno okolje (primanjkuje podjetniške in socialne veščine, primanjkujejo tudi prostori), kjer bi začetniki začeli razvijati svoje dejavnosti, začeli svojo podjetniško pot. Če želimo ustvarjati nova delovna mesta za ranljive skupine ter opravljati družbeno koristno dejavnost, je pomembno, da se razvija tudi socialno podjetništvo; trenutno je na območju 15 socialnih podjetij.
Obravnavano območje ima prav tako bogato ljudsko izročilo in bogato tradicijo domače obrti, ki je delno še ohranjena v nekaterih živečih dejavnostih, in sicer:
o Lončarstvo;
o Pletarstvo (ržena slama, ržena slama šope, ličje, vrbova šiba – surova in oguljena oz. kuhana);
o Izdelava metel (brezove, sirkove);
o Izdelovanje remenk;
o Medičarstvo;
o Vrvarstvo;
o Kovaštvo;
o Slamokrovstvo;
o Čevljarstvo.
Na območju LAS Goričko je 5.401 družinskih kmetij, ki se ukvarjajo največ z mešano živinorejo, sledi mešana rastlinska pridelava in živinoreja, mešana rastlinska pridelava, poljedelstvo, kmetije s prašiči in perutnino, trajni nasadi in pašna živina ter vrtnarstvo. Prevladujejo mešane kmetije, v razredni velikosti med 2 in 5 ha, pri čemer se največ površin za poljščine uporablja za pridelavo pšenice, pri reji živali pa prevladuje prašičereja. Na obravnavanem območju se 969 pridelovalcev ukvarja tudi s vinogradništvom. Obdelujejo skupno 262,6 ha površin, vinogradniki pa so organizirani v Društvo vinogradnikov Goričko Murska Sobota. Tako kot za celotno državo je tudi za območje LAS značilna nizka stopnja tržne usmerjenosti – le 38,39% družinskih kmetij svoj pridelek nameni prodaji preko posrednika, 37,59% pridela izključno za lastno porabo in 18,30% pridela kmetijske pridelke pretežno za lastno porabo. Lokalna samooskrba je pomembna tudi za območje LAS, saj temelji na izkoriščanju lokalnih potencialov. Povečanje stopnje lokalne samooskrbe je pomemben proces, z namenom zagotavljanja ohranitve in povečanja trajnostnih delovnih mest, pridelave kontrolirane zdrave hrane in preprečevanja propadanja kmetij, vplivanja na ohranjanje biotske raznovrstnosti območij ter za spodbujanje razvoja lokalnega trga. Prav tako je pomemben proces ozaveščanja ljudi o prednostih lokalno pridelane in predelane hrane, ki je dosti bolj zdrava kot hrana, ki je na razpolago v velikih trgovskih centrih in obremenjena z veliko prevoženimi kilometri.
Leta 2014 je bilo v ekološko kmetovanje vključenih 55 kmetijskih gospodarstev. Po podatkih iz evidence MKGP število KMG z ECO certifikatom iz leta v leto narašča, vendar je v primerjavi s Slovenijo na območju LAS še vedno majhen delež ekoloških kmetij. Še vedno se kaže nujna potreba po večjih količinah pridelkov in organiziranem nastopanju na tržišču z osveščanjem potrošnikov in tudi pridelovalcev. V dosedanji pridelavi prevladuje travinja oz. živinoreja, čeprav je povpraševanje potrošnikov največje po svežih vrtninah in sadju ter mesnih predelanih izdelkih (mlevski in mlečni izdelki).
Razvoj dopolnilnih dejavnosti je ključnega pomena za obstoj in razvoj manjših kmetij. Med najpogostejše dopolnilne dejavnosti na kmetijah sodijo dejavnosti storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela, sledijo dejavnosti predelave primarnih kmetijskih pridelkov, predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov, turizem na kmetiji ter prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij. Na območju LAS je leta 2014 tako bilo skupno registriranih 167 dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Na obravnavanem območju je močno uveljavljen tudi zdraviliški turizem. Leta 2014 je bilo skupaj 24 različnih nastanitvenih objektov, namenjenih turistom oz. obiskovalcem. Največ nastanitvenih objektov je v občini Moravske Toplice, kjer je 5 hotelov, 1 bungalov in kamp. Podatek o prenočitvenih zmogljivostih po občinah kaže, da je bilo v letu 2014 skupaj na območju 1.562 sob in 3.813 ležišč.
Območje razpolaga tudi z pestro turistično in športno infrastrukturo, ki pa je ponekod že dotrajana. Po analizi infrastrukture je na območju 36 pohodniških poti, 23 kolesarskih poti, 3 učne poti, 1 geološka pot, 2 igrišči z umetno travo za hokej, 1 golf igrišče in tenis igrišča. LAS Goričko je s svojimi griči privlačna destinacija za rekreativne kolesarje in pohodnike. Občine razvoju novih poti namenjajo velik pomen, kar je razvidno na njihovih spletnih straneh. Pri tem je potrebno povedati, da so poti med seboj nepovezane in se pogosto končajo na občinskih mejah. Kolesarske poti so solidno označene, zanje je na voljo tudi nekaj promocijskega materiala. Ob pohodniških in kolesarskih poteh zagotavljajo obiskovalcem osnovno turistično infrastrukturo zasebni ponudniki, gostinstva in nastanitev, ki pa so precej nepovezani. Tudi kulturne znamenitosti ob poteh so pogosto neoznačene ali nedostopne za turistični obisk. Na območju se nahaja vinsko turistična cesta 12, ki poteka med grički in gozdovi. Dolga je 140 km. Med turistično ponudbo spadajo tudi izleti po Muri (v organizaciji društev, turističnih agencij), gojitveno lovišče, namenjeni lovu, zanimivosti kot je Vulkanija, jahaška poligona in igrišče za golf. Na območju je 11 turističnih centrov, ki so organizirani kot TIC , javni zavodi, javno-zasebna partnerstva, zasebni zavodi, turistične zveze ali zasebne organizacije, ki imajo osnovno nalogo promovirati in tržiti lokalno ponudbo.
Med prepoznavnimi tržnimi znamkami je Goričko kot geografsko območje ter Krajinski park Goričko, ki se podeljuje proizvajalcem/ponudnikom z območja KP Goričko.
Čez vse leto so na območju prav tako organizirane številne turistične prireditve. Turistična društva, občine, Krajinski park Goričko in podjetja organizirajo številne turistične, kulturne, športne, kulinarične in zabavne prireditve, od katerih jih mnogo temelji na tradiciji, običajih in obrteh. Kmečke tržnice, sejme, razne pohode in tradicionalne prireditve občine navajajo kot ključne aktivnosti s področja promocije turizma v lokalnem okolju. Murska Sobota je mesto, znano po tradicionalnih kramarskih sejmih, ki potekajo vsak prvi ponedeljek v mesecu, največja in najbolj obiskana pa sta tradicionalna kramarska sejma Trejzino senje in Miklošovo senje.
Prekmurje ima tudi bogato kulinarično tradicijo, ki je posledica pestrosti ponudbe lokalnih in tradicionalnih kmetijskih pridelkov in živil. Območje je prepoznavno po: retaših, dödölih, bujti repi, bograču, zlevankah... Zraven kulinaričnih izdelkov najdemo na območju LAS tudi kakovostna vina, žganje, marmelade, likerje, izdelke iz medu itd.. Kulinarična blagovna znamka, ki zagotavlja prekmursko poreklo in kakovost, je znamka »Diši po Prekmurju«. Ta združuje ponudbo različnih proizvajalcev kakovostnih prehrambenih izdelkov in tradicionalne gastronomije. Pod kolektivno blagovno znamko »Krajinski park Goričko« je združenih 39 kmetij oziroma proizvajalcev s ponudbo pridelkov in izdelkov, kot so jabolka, likerji, olja, vina.
KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
   POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
       
       
                                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke