Novice LAS Goričko

Tedni vseživljenskega učenja (TVU) 2023

V času od 15. maja do 18. junija 2023 potekajo po Sloveniji Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2023.

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v ...

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas!

Ime in priimek


Podjetje


Naslov


Pošta in kraj


Telefon


E-pošta


Vprašanje 

Vprašali ste ...


JAVNI POZIV 2016

Kako si lahko z statusom samostojnega podjetnika obračunam svoje stroške dela nastale pri izvedbi operacije?! S.p. si namreč ne izplačjuje plače.
Obračuna se lahko samo strošek plače in pri tem se upošteva veljavna zakonodaja za samostojne podjetnike. Priglasi se toliko kot je na REK obrazcu. Podlaga za izračun bruto/neto plače so plačani prispevki.
To upoštevajte v primeru, če boste v vlogi prijavitelja operacije. V primeru, da boste v vlogi zunanjega izvajalca storitev, pa lahko izstavite račun za opravljene svoje storitve.


V katerem primeru je potrebo v finančno ovrednotenje operacije vpisati podatke kot so ocenjeni diskontirani neto prihodki v ekonomski dobi operacije, ocenjena finančna vrzel, ocenjen pripadajoči znesek, ocenjena ekonomska interna stopnja donosnosti?
V primeru, da je upravičenec proračunski uporabnik in operacija vsebuje investicijo je potrebno upoštevati Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). V tem primeru je potrebno podatke, iz 5 ,6 ,7 in 8 vrstice tabele finančno ovrednotenje operacije, prepisati iz investicijske dokumentacije.
V primeru, da je upravičenec operacije iz ekonomskega ali socialnega sektorja in operacija v svoji dobi izvedbe predvideva prihodke, je potrebno pripraviti analizo stroškov in koristi ali poslovni načrt in ga priložiti k operaciji. V tem primeru je potrebno, podatke iz 5 ,6 ,7 in 8 vrstice tabele
finančno ovrednotenje operacije, prepisati iz analize stroškov in koristi ali poslovnega načrta.
V ostalih primerih se pri vrsticah 5 ,6 ,7 in 8 označi »Ni relevantno«.


Ali se lahko na javni poziv prijavi fizična oseba?
Upravičenci do podpore v okviru ESRR sklada so lahko tudi fizične osebe, vendar le, če so samostojni podjetniki. Druge fizične osebe niso upravičene do podpore iz ESRR sklada.

Ali so gospodarska vozila (npr. avto za vleko prikolice s konji ali pa avto z nadgradnjo mobilne prodajalne) upravičena naložba v okviru programa CLLD?
Za sklad ESRR morajo biti upravičeni stroški skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Stroški so upravičeni, če so predvideni v shemi državne pomoči.
Nakup vozil je možen le, v kolikor je bolj racionalen od najema vozila (potrebno je upoštevati 7 letno obdobje amortizacije, v skladu s slovenskimi računovodskih standardih). V tem primeru vidimo, da je najem oz. izposoja bolj racionalen, glede na čas trajanja operacije.
Nakup opreme za nadgradnjo vozila oz. mobilne prodajalne je lahko upravičen strošek v kolikor je v skladu s cilji operacije.


Zanima nas ali je v primeru, ko so potrebna soglasja lastnikov (npr. postavitev table, uporaba zasebne poti...) dovolj, da lastnik poda soglasje in se priloži ZK izpisek parcele za katero je podano soglasje in ali mora biti tako soglasje overjeno?
Soglasja lastnika oz. solastnikov morajo biti overjena.

Ali partnerji lahko sodelujejo v operaciji samo z vsebinskega vidika, brez finančnih obveznosti?
Ne. Partner v projektu je tisti, ki prevzame izvedbo dela aktivnosti v operaciji in krije stroške za izvedbo teh aktivnosti. Naloge med partnerji v operaciji naj bodo jasno definirane, realne in izvedljive.


Ali so lahko partnerji pri operacije iz drugih naselij, kot so upravičena območja za izvajanje operacij po ESRR?
Da. Partnerji pri operaciji so lahko iz drugih naselij, ki se nahajajo na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020, vendar se mora operacija izvesti izključno v naslednjih naseljih: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Topolice, Puconci, Šalovci, Svetij Jurij, Tišina, Bakovci, Krog in Rakičan.

V katerem primeru mora imeti občina, ki je prijavitelj na podukrep 19.2 narejen DIIP?
V skladu z desetim odstavkom 29. člena Uredbe CLLD morajo biti ob oddaji vloge za operacijo izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo operacije določa področna zakonodaja.
Pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije ureja Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
V kolikor je v skladu s to uredbo za omenjen projekt priprava DIIP obvezna, potem je DIIP potrebno priložiti ob oddaji vloge.

Ali tudi krajevne skupnosti potrebujejo DIIP?
Da, tudi krajevne skupnosti morajo imeti narejeno dokumentacijo DIIP, saj so vezane na občinski proračun in NRP.

Kaj pomeni, da operacija prispeva k realizaciji skladnega razvoja na širšem območju LAS?
Da operacija prispeva k realizaciji skladnega razvoja na širšem območju LAS pomeni, da ima operacija partnerje iz različnih občin in so aktivnosti izvedene na teh območjih ali se v sklopu operacije razvije produkt, storitev ali progam, iz katerega izhaja, da zajema območje več občin.

Pri spodbujanju podjetniške aktivnosti je zapisano med drugim, da naložbe povezujejo več občin: koliko občin je mišljeno?

Vprašanje je vezano na točko javnega poziva 3.2 Oblika in obseg sofinanciranja, konkratno na omejitve najvišjih dovoljenih znesekov javne podpore za posamezno operacijo po ukrepu. Območje več občin je mišljen vsaj dve občini!

Velikokrat se pojavlja termin »inovativno partnerstvo«? Kaj natančno se razume pod tem terminom in koliko partnerjev je potrebno za inovativno partnerstvo?
V okviru izvedbe operacij lahko inovacija pomeni ustvarjenje novega proizvoda, storitve, postopka, nove organizacije ali novega partnerstva. Lahko pa pomeni prenos in prilagoditev tujih inovacij v domače okolje ali posodobitev tradicionalnih oblik znanja, ki prinaša novo, večjo uporabnost.
Inovativna partnerstva so partnerstva, ki krepijo sodelovanje med različnimi akterji na področju podjetniškega ter kmetijskega sektorja, pri kratkih dobavnih verigah, sodelovanja med različnimi turističnimi akterji, aktivacijo čezsektorskih partnerstev za reševanje ciljno usmerjene problematike ranljivih skupin. To so lahko npr. inovativna partnerstva za oblikovanje mreže storitev za starostnike in spodbujanje ukrepov aktivnega staranja, partnerstva, ki pri podjetnikih omogočalo razvoj novih produktov/storitev z višjo dodano vrednostjo in višjo konkurenčnostjo, povezovanje pridelovalcev in ponudnikov v skupne inovativne mreže z namenom krajših dobavnih verig, itd.
Za partnerstvo, tudi inovativno partnerstvo sta potrebna vsaj dva partnerja.


VPRAŠAJTE NAS  >  
KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke